Programmet för den högtidliga pilgrimsfärden för personalen i skogsdistriktet Farstun.

Programmet för den högtidliga pilgrimsfärden för personalen i skogsdistriktet Farstun.

Måndag

6.00 – ceremonimöte framför skogsdistriktets högkvarter.

6.15 – ceremoniell avgångsmässa

6.55 – fanvaktens högtidliga intågande i bussen med skogsdistriktets fana

7.00 – ceremoniell bussavgång från skogsdistriktets högkvarter

12.00 – högtidlig paus för Angelus och bönen Ave Maria

15.00 – lunchpaus med ceremoniell mässa

16-21.00 – fortsättning på bussresan, lyssnande på Radio Maryja, diskussioner om religiösa dogmer, utbyte av teologiska åsikter

21.00 – ceremoniell ankomst till Częstochowa, fanvaktens högtidliga uttågande från bussen med skogsdistriktets fana, processionen genom stadens gator, skogssånger och religiösa sånger

22.00 – ABSOLUT TYSTNAD NATTETID!!

Tisdag

6.00 – Vesper

7.00 – ceremoniell procession genom gatorna i Częstochowa till Jasna Góra, högtidligt bärande av fanan i ”Giv akt”

8.00 – 12.00 – ceremoniell väntan på den heliga mässan

12.00 – högtidlig mässa, högtidlig hyllning av den mest vördade fader Tadeusz, högtidligt tal av Generaldirektören, högtidlig donation för fader Tadeusz och Radio Maryjas behov (endast i signerade kuvert !!!)

17.00 – fanvaktens högtidliga intågande i bussen med skogsdistriktets fana

17.15 – ceremoniell bussavgång från Częstochowa

17.16 – LEDIG TID I BUSSEN

-Vi vill påminna alla om att transportföretaget “Portos” vägrade att samarbeta med oss efter den senaste pilgrimsfärden

-Vi kräks inte på bussen

-Vi utför inte några naturliga  behov på bussen, inte ens de minsta

-Vi tvingar inte busschauffören att stanna

-Vi försöker inte erbjuda honom alkohol under körning eller under raster

-Vi knackar inte på fönstren vid åsynen av kvinnor i andra bilar medan vi står i bilköer

-Vi försöker inte “förklara saker” för polisen under slumpmässiga kontroller

-Vi varnar dig för att den här gången kommer alla som försvinner att återvända på egen hand

-Vi påminner dig om att inte på några villkor tala hemma om vad som hände på bussresan!

1.00 – ömsesidig hjälp vid ceremoniellt och högtidligt uttågande från bussen för alla pilgrimsfärdens deltagare

2.00 – officiell avslutning av pilgrimsresan, ytterligare firande ses inte som en del av pilgrimsresan

Observera: all alkohol ombord på bussen måste omedelbart överlämnas till gemensamt förfogande!

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/09/22/porzadny-program-lesnej-pielgrzymki/

Lämna ett svar