yrkestest

Yrkestest för skogvaktare.

Yrkestest för skogvaktare.

Överskogvaktaren hade ett hemlighetsfullt ansiktsuttryck.

– Lyssna på mig, knäppskallar och odågor! Endast Gud vet hur ni kunde anställas i världens bästa skogsbruk, det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket! Men Generaldirektionen, skickade, som tur är, ett yrkestest, som kommer att bevisa er lämplighet för ett så ärevördigt jobb!

Skogvaktarna som deltog i hans månadsvisa tirad, den som överskogvaktaren kallade månadsarbetsmöte, var fullständigt överraskade, så mycket att ingen av dem hann klaga på diarré och försvinna på toaletten.

Alla fick varsin testblankett.

– Och våga inte skriva av varandra! hotade överskogvaktaren. Den som inte fyller i självständigt kommer att förlora jobbet direkt! Det finns hundratals som bara väntar på ert jobb! Alla kyrkvaktmästare kan ersätta er!

Skogvaktare Konrad räckte upp handen efter en stund.

– Vad är det för frågor?! Har någon gjort fel? frågade han.

– Vilka frågor? svarade överskogvaktaren listigt.

– Redan den första! Konrad höjde rösten. ”Nämn de fem första encyklikorna av vår stora landsman, påve Johannes Paulus II”. Ska jag bli en präst?!

– Eller den andra frågan, ropade skogvaktare Marie-Anne. ”Vad är vesper?!

– Det är vanliga frågor, svarade överskogvaktaren likgiltigt. Var och en som är äkta katolik och äkta skogvaktare förväntas kunna svara felfritt!

– Här har vi en ännu bättre! skogvaktare Konrad tog sig för huvudet. ”Nämn datum för dogmen om påvens ofelbarhet. Du kan skriva fel med fem dagar.”  Hur kan jag veta det när jag inte ens vet vad min kyrkoherde heter?!

– Den som vill jobba i skogen, väste överskogvaktaren, måste ha allsidig kunskap om alla teman! Vad händer om det kommer någon elak ekolog till oss, det finns förresten bara såna och frågar om de viktigaste besluten som fattades på Andra Vatikankonciliet? Ska ni stå där med öppen mun och dra skam över det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket?! Det kan orsaka skam i hela landet!!

– Det är antagligen ren provokation, anmärkte nonchalant Marie-Anne. Herr överskogvaktare bör kolla om skrivelsen med yrkestestet verkligen kom till oss från Generaldirektionen. I frågorna står ändå ingenting om Fader Direktör*! Jag slår vad om att det är ekologen Henrik M. som skickade testet och nu står han framför byns mejeri och skrattar åt oss! Som vanligt tar de dumma skogvaktarna allt som kommer från Generaldirektionen på största allvar, säger han.

*Fader Direktör – o.Tadeusz Rydzyk, den grå eminensen i polska katolska kyrkan, direktören över mediakoncernen med radio Maryja, Tv Trwam, några katolska tidningar och en högskola, allt med säte i staden Torun i norra Polen.

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/08/20/nieomylna-derekcja-amen/

Zdjęcie: svenska yle

Lämna ett svar