Klave-Ornat

Förbundet Klave-Ornat.

Förbundet Klave-Ornat.

Hans Excellens Generaldirektören satt lynnig på sitt kontor. Framför hans skrivbord stod Generalprästen kallad till samråd.

– Torka, barkborrar, ekologer! Hans Excellens lät förtvivlad. Vem står bakom allt detta?

– Den onda Anden, svarade snabbt och kortfattat Generalprästen. Den vet att många skogvaktare är fullständigt demoraliserade och kan utnyttja det och förstöra det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket!

– Vad ska jag göra? klagade Direktören.

– Personalen, viktigast är personalen! svarade Generalprästen. Vi ska bränna all moraliskt fördärvad miljö i kåren med brännjärn och anställa nya, lojala, ambitiösa, lydiga och framför allt fromma och religiösa skogvaktare! Såna eller sådana som går i kyrkan varje söndag och ger kollekt! Och de ska alla genomgå en obligatorisk prästutbildning!!

– Amen! Jublade Excellensen.

– I början ska vi ändra på den där hedniska hälsningen som Lycka hos Skog* är! Generalprästen blev arg. Den är den mest bolsjeviska hälsningen som jag känner till! Alla skogvaktare från alla länder ska hädanefter hälsa på varandra med orden Lycka hos Gud, för allt som vi har, får vi tack vare Vår Skapare och inte tack vare någon skog, lund eller dunge!!

– Amen! upprepade Generaldirektören entusiastiskt. Jag ska börja omedelbart att skriva en encyklika!

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/08/21/sojusz-klupy

*Motsvarar hälsningen hos polska skogvaktare och jägare: Darz Bór!

Bilden: korbik

Lämna ett svar