Polskie Domz Drewniane SA

Polskie Domy Drewniane SA – Polska Trähus AB

Polskie Domy Drewniane SA – Polska Trähus AB

Det är namnet på det nya polska aktiebolag som nästa år ska bygga 5000 småhus och lägenheter i flerfamiljshus av trä. En av aktiebolagsägarna kommer att vara polska statliga skogar Lasy Państwowe. 

Lasy Państwowe förvaltar för närvarande omkring 600.000 ha mark i närheten av städer, en mark som av olika anledningar inte är beskogad och som kan bli överlämnad till Polska Trähus AB som tomter för hus. 

Kritiker påstår att Lasy Państwowe bör återbeskoga såna marker i stället för att bygga hus på dem och att det är den statliga skogsförvaltningsorganisationens  plikt att öka den totala skogsmarksarealen i Polen. 

Polska Trähus AB  har stora planer. 

Inom de närmaste fem åren vill man bygga mellan 36.250 och 43.500 småhus och lägenheter, som en del av regeringens program Mieszkanie Plus (Boende Plus). 

Polska experter i byggbranschen är inte övertygade om att planerna kommer att lyckas. Polska Trähus AB vill starta från början d.v.s. från att investera i produktionsanläggningar för konstruktionsvirke, börja samarbeta med moderna sågverk eller bygga sågverk själva, anställa erfaret folk och endast det sista kräver löner i nivå med t.ex. de svenska eller tyska. 

Polska byggfirmor som bygger trähus hemma i Polen importerar trävirke från Sverige, Tyskland eller Österrike, där polska yrkesmän ofta jobbar.

Planerna orsakar oro bland privata sågverk. Polska statliga skogar Lasy Państwowe har monopol på virkes- och timmermarknaden och deras satsning på egna sågverk och trähustillverkning kan betyda minskade leveranser till privata sågverk. 

Hela idén med trähusbyggande har starkt stöd av polska miljödepartementet och den polska miljöministern Henryk Kowalczyk, men kräver ändring i den polska skogsvårdslagen. 

Polska Sejmen ska rösta om den under de närmaste dagarna. 

Källa: http://www.drewno.pl/artykuly/11145,polskie-domy-drewniane-bedzie-hit-czy-wielki-kit.html


Zdjęcie: drewno.pl

Lämna ett svar