Ottokars första ingripande.

Ottokars första ingripande.

Den nya överskogvaktaren började med att ändra arbetsfördelningen i överskogsdistriktet. Framför allt utnämnde han Ottokar Gamen-von Rutten till skogsövervakningsinspektör.

Redan det faktum att Ottokar hade sin farbror i miljöministeriet, borde räckt för att få tjänsten, men, förutom detta hade han de karaktärsdrag som perfekt passade till hans nya arbetsuppgifter: falskhet, sjuklig nyfikenhet och intresse att hitta minsta lilla möjliga oförenlighet med skogsregler, både på pappret och i skogen, kunskap om alla paragrafer i skogslagen och instruktioner om föreskrifterna och om deras strikta efterlevnad i skogspraktiken, kärlek till högsta stilen av skrift i form av tjänsterapporter, skicklighet att oanmäld dyka upp i skogen och överraska skogvaktare, villkorslöst accepterande hela skogshierarkin och många andra utmärkande egenskap som en bra skogsövervakningsinspektör måste ha.

Här bör man tillägga att det gäller en sann och äkta inspektör, eftersom det alltid finns några andra rötägg, som inte har en aning om vad ett riktigt skogsinspektörsjobb betyder, blockerar tjänsten för andra, låtsas inte att de vet något bättre än skogvaktare och inte använder det berömda knepet “gör det och jag kommer att kontrollera om du har gjort väl “, knepet som kan täcka med kompetensbrist även över Himalaya.

Och deras sämsta egenskap är att de vet vad de pratar om, vilket i fallet med en riktig skogsövervakningsinspektör inte är en nödvändighet och onödigt skapar förvirring vid arbetsmöten och i tjänsterapporter.

Lyckligtvis var skogsövervakningsinspektör, Ottokar Gamen-von Rutten, fri från alla liknande fel, hade en typisk inspektörskaraktär och började genast arbeta utan dröjsmål.

Och det betyder att han åkte för att kontrollera fröken Marie-Anne, som återigen hade börjat arbeta som skogvaktare för distriktet Lipsillar.

Marie-Anne verkade vara en fullständigt urspårad person, ett lätt byte och inspektören hoppades att direkt hitta en vidrig avvikelse från skogsinstruktionerna så att hans första officiella tjänsterapport skulle ge honom erkännande av överskogvaktaren och väcka respekt bland andra skogvaktare.

Besiktningen pågick inte länge. En upprörd Ottokar lämnade snabbt skogsdistriktet Lipsillar och överskogvaktaren kunde lika snabbt läsa hans första rapport.

”Idag åkte jag till skogsdistriket Lipsillar för att inspektera brandbekämpningsutrustningens skick.

Skogvaktare Marie-Anne vägrade att visa ovanstående utrustning och hävdade att det var långt efter brandsäsongen och att det pågick ett förebyggande underhåll av utrustningen. När jag förnyade mitt krav på att få se och räkna ihop brandsläckare, brandfiltar, spadar, yxor, skyfflar,  brandkrokar och liknande, fick jag oväntat ett hårt slag mot huvudet.

Skogvaktaren säger att det inte var hon, men det var ingen annan på kontoret än vi och jag såg henne vifta med händerna mot mig. Jag förnyade inte kravet på att visa all brandbekämpningsutrustning, eftersom skogvaktare Marie-Anne tog upp en piska och jag åkte tillbaka till mitt kontor för att förbereda den här rapporten.

Jag vill betona att vakterna i Skogsbevakningen vägrade ingripa och insisterade på att jag måste ha slagit mig på ett slumpmässigt sätt. Jag förklarar att jag inte har någon tendens att använda våld mot mig själv och att jag är säker på att jag blev slagen av skogvaktare, fröken Marie-Anne, som antagligen ville undvika att ta allt ansvar för bristen på brandsläckare, brandfiltar, spadar, yxor, skyfflar, brandkrokar och liknande.

Skogsövervakningsinspektör, Ottokar Gamen-von Rutten.”

När överskogvaktaren läste Ottokars rapport visste han direkt att han hade stött på en riktig diamant och att han, istället för att kämpa för att upprätthålla lämplig disciplin i skogsdistriktetet, skulle få ett extrajobb i form av att vakta att Ottokar inte skulle skapa honom några problem på regional direktionsnivå hos Marie-Annes farbror, avdelningschefen i direktionen.

För bortsett från alla nödvändiga karaktärsdrag får en sann skogsövervakningsinspektör inte vara någon pappskalle.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/10/18/pierwsza-interwencja-ottokara/?fbclid=IwAR3-5WssKKEmClpo7zu8PiIPK3j0z_tfkCrdGNB4FdCqLv-2gPiya9fjeAc

Lämna ett svar