Skogvaktaren Konrad

Skogvaktare Konrad kan sin Bibel (och tappre soldat Svejk).

Skogvaktare Konrad kan sin Bibel (och tappre soldat Svejk).

”Den som drar svärd skall dödas med svärd.”

Skogsinspektör Mazgay satt vid skrivbordet i skogsdistriktet  Kruzganki och höll på att avsluta dokumentationskontrollen. Plötsligt märkte hans falkögon en tavla som hängde på väggen, bredvid  en annan med stadsvapnet. 

– Vad är det där för något? Han hoppade högt. 

-Vad är det för äckeln som hänger bredvid vårt statsvapen?! Aldrig har jag sett någon liknande hädelse mot vår vit-röda örn! Det kan hända bara i det här skogsdistriktet! Fullständigt demoraliserat, urspårat och genomruttet skogsdistrikt! 

– Det är skandal, avskyvärd skandal, som herr skogvaktare orsakar på dagen för 100-årsjubileet av vår polska självständighet! 

– Herr skogvaktare ska vara säker på att en sådan tavla, full av perversioner, en tavla som förolämpar våra estetiska skogskänslor och som är ren pornografi, kommer att bli sista spiken i kistan på herr skogvaktares karriär! Jag ska skriva en tjänsteanmärkning direkt! Hur kan herr skogvaktare hänga en sån vidrighet på ett ställe där man förvarar distriktets skogsbruksplan?! 

Skogvaktare Konrad tittade lugnt och med en viss dos av överseende och ironi på skogsinspektören. 

– Herr skogsinspektör, det är bara en teckning ritade av barn från vår grundskola, som vunnit första priset i en tävling organiserad av vårt stift och under överinseende av Hans Eminens Biskopen. Den föreställer vår tragiskt omkomne President. 

-Vet herr skogsinspektör att för såna ord och beskrivningar av tavlan kan man för närvarande hamna i fängelse? Inte ens den fientliga politiska oppositionen vågar smutsa ner minnet av vår älskade President på det sättet! 

Skogsinspektören satt paralyserad och med öppen mun. 

– Innan herr skogsinspektör nästa gång ska uttrycka sina åsikter om konst, bör herr skogsinspektör öppna boken om soldaten Svejk och läsa kapitlet om krögaren som vågade prata om flugor som sket på Hans Kejserliga Höghets ansikte! För nu ska jag skriva min tjänsteanteckning, sa skogvaktaren. 

– Den som drar tjänsteanteckning ska dödas med tjänsteanteckning, avslutade i dödstystnad Konrad. 

Översättning av bloggaren Lecą Wióry 

Kto mieczem wojuje…

Lämna ett svar