Ännu nyare Skogsbruksprinciper!

Ännu nyare Skogsbruksprinciper!

Den nya Generaldirektören blev irriterad och upprörd.

-Kom hit allihopa!!! Ropade han.

Ett flöde av biträdande direktörer, avdelningschefer, senior- och juniorskogs- och naturspecialister, underbiträden, trubadurer och vanliga underordnade strömmade genom den öppna dörren:

-O Du Store Allvetande! Ge oss order!!

-Alla som ligger här platt på golvet, förtjänar bara piskrapp! Ett gäng förlorare! Ingen av er klarar av någonting! Pappskallar som bara stöttar varandra! Ska ni föreställa skogsspecialister?! Här läser jag en bok om skogen, Skogsbruksprinciper och föreskrifter kallas den! Vilken idiot har skrivit den?!

Alla de liggande anställda blev tysta. Den äldsta av de biträdande direktörerna harklade sig försiktigt:

-Det är ett kollektivt arbete. Våra klokaste skogsforskare har skrivit det…

-Klokaste!! Den är lämplig bara för att läsas på i utedasset! vrålade Direktören. Och ni alla passar förresten bra på den där platsen! Den boken är pappersskräp! Bara paragrafer!! Vad är det, civilrätt eller vad?! Var finns det några bilder? Hur ska skogvaktarna kunna veta på vilket sätt man utför en röjning eller en gallring korrekt, om det inte finns några bilder?! Inte heller något om rotröta! Eller om de där krypen under barken på granen, vad de än heter! Inte om ferumoner, vad de än heter! Jag ska visa er, pappskallar, hur en bok bör se ut!!

Och Generaldirektören drog ur  skrivbordslådan fram ett exemplar av Bibeln i bilder för små barn.

-Så här ser en riktig bok ut, era åsnor! Och så här ska de nya Skogsbruksprinciperna se ut! På varje sida en bild! Och moralen! Hur ska skogvaktare veta, för helvete, att hon eller han gör något dumt, när det fattas i föreskrifterna en moral!! Och hitta andra författare! Finns det inga katolska universitet i det här landet?! Här vill jag se de nya Skogsbruksprinciperna före Jul!! Gå nu och jobba!!

Sancho Panzas skogsfolksamling sprang snabbt tillbaka till sina skrivbord. Det hördes ivriga rop, fyllda av viljan att följa Direktörens order så snart som möjligt.

-Vad bra att vi har en normal Direktör igen!! den äldste av de biträdande direktörerna hade blivit upprymd. Kom igen, bröder! Låt oss behaga vår Store Ledare!!

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/10/19/jeszcze-nowsze-zasady-hodowli-lasu/?fbclid=IwAR3KhTiEnWUWtMUz-P4Kgt6tcwkX48vNBXd1wc429Suvlv3hHfbUI2L4nZw

Bilden: RDLP Pila

Lämna ett svar