Polska statliga skogar

Polska statliga skogar saboterar handel med utsläppsrätter EU ETS. 

Polska statliga skogar saboterar handel med utsläppsrätter EU ETS. 

Organisationen Lasy Państwowe, förvaltaren av statliga skogar i Polen, börjar att sälja utsläppsrätter utanför den europeiska handel EU ETS. 

Så här skrev jag i december 2016: 

”Polska skogen ska rädda polska kolgruvor.

Den polska skogen ska rädda polska kolgruvor genom att man satsar på ett aktivt och hållbart skogsbruk.

Det ska leda till att skogen växer upp snabbare och till att den binder mera CO2.

Ungefär så här låter resonemanget från polska Miljöministeriet och polska statliga skogar Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe ska bilda s.k. kol-och skogsgårdar, CO2-skogsgårdar, till att börja med i 26 skogsdistrikt i hela Polen, där man systematiskt ska mäta koldioxid som kommer att bli bunden i träd, buskar och i undervegetation samt i skogsmark. 

Vad är det för aktivt och hållbart skogsbruk som Lasy Państwowe kommer att bedriva i sina kol- och skogsgårdar (på polska Leśne Gospodarstwa Węglowe) med start den 1 januari 2017?

Kritikerna menar att det är samma skogsbruk som tidigare och att själva idén med kol- och skogsgårdar är ganska enkel – EU ger gärna pengar till olika klimatprojekt och polska Lasy Państwowe kan konsten att få olika bidrag från EU.

Konkret kan man beskriva polska CO2-skogsåtgärder så här:

– aktiva röjningar och gallringar, som leder till snabbare tillväxt.

– skogsekosystemet ska vara fyllt till maximum av olika skikt – träd, buskar, undervegetation och markvegetation.

– man ska välja träd och växtarter som växer snabbt men samtidigt är rätt anpassade till skogsbeståndet.

– åldersanpassning (bättre än tidigare) för föryngringsavverkningen.

– trakthyggesbruk i tallskogar ska ersättas gradvis av blädning och olika metoder av kontinuitetsskogsbruk.

– eventuella skogsplanteringar på dåliga odlingsmarker.

– flera döda träd och mer död ved i skogen.

Som vi ser är åtgärderna varken originella eller nya. Alla är en del av dagens polska skogsbruk och sen länge hjälper de till att binda CO2 i den polska skogen.

Svaret på varför polska Miljöministeriet och Lasy Państwowe börjar att propagera för såna idéer finns i titeln på bloggen – Polska skogen ska rädda polska kolgruvor och polska kolkraftverk, allt genom initiativ från polska miljöministern skogsprofessor Jan Szyszko.”

I dag, två år senare, är kol-och skogsgårdar under genomförande och i praktiken innebär det extra och tätare plantering av lövträd, framför allt bok och lönn i de utvalda, 26 skogsdistrikt i hela Polen. 

Kol- och skogsgårdar, på polska Leśne Gospodarstwa Węglowe, kommer att vara ett skrytprojekt för Lasy Państwowe på det närmaste klimatmötet som planeras av FN i Polen 2018. Datum för COP24 är 3-14 december 2018 och platsen är den gamla kolgruveorten Katowice i södra Polen. 

I Katowiceregionen verkar också ett av de största polska kolbolagen, JSW, som för några dagar sen köpte av 10.000 utsläppsrätter från polska statliga skogar Lasy Państwowe. 

Auktionen ägde rum under handelsmässan i Poznań, Targi Pol-Eco System.

https://gornictwo.wnp.pl/pochlanianie-co2-przez-lasy-jsw-w-to-wchodzi,333049_1_0_.html

Utsläppsrätterna kostade 100.000 polska złoty, alltså 2,32 euro per styck. Vid samma tid kostade en utsläppsrätt i europeiska EU ETS 19 euro per styck. 

Miljöminister och skogsprofessor Jan Szyszko avgick i slutet av 2017 p.g.a. affären med Bialowiezaskogen men hans politik står fast och fullföljs av Lasy Państwowe. 

I det konkreta fallet med kolbolaget JSW ska pengarna för deras10.000 utsläppsrätter användas för att bygga en stuga, informationstavlor och bänkar vid en parkering i ett naturreservat med visenter i det statliga skogsdistrikt som ligger nära JWS:s kolgruva. 

Kommer sådan skogsvård att minska CO2-utsläpp?

Det kan man diskutera och hoppas att man ska göra det på klimatmötet COP24 i Katowice. 


Bilden: hierklimatbureau

Lämna ett svar