Prima ballerina - Om Generaldirektören.

Prima ballerina – Om Generaldirektören.

Prima ballerina – Om Generaldirektören.

Skogvaktare Konrad drack vodka tillsammans med underskogvaktaren.
I och för sig var det ingen ovanlig sysselsättning för dem eller skogsanställda, men den här gången extra klandervärd.

För de förtärde sprit på sitt kontor i närvaro av statsvapen, de gjorde det under arbetstid och de drack tillsammans med praktikanten Janek, en känslig ung man hos vilken alkohol orsakade stora brister i uppfattningsförmågan.


Generaldirektören

I övrigt påverkade vodkan skogvaktaren och underskogvaktaren i en så hög grad att båda två började berömma Generaldirektören.

Han är en riktig mästare i skogskunskap sade skogvaktare Konrad, rörd till tårar.
Se, vad som står i tidningen och han visade ett gammalt nummer från december, av Las Polski för underskogvaktaren.
Här kan alla fårskallar se det själva!

Underskogvaktare försökte tyda små bokstäver, men oförklarligt nog dansade de för hans ögon.
Hmm, jag har glömt mina glasögon, sluddrade han. Kan du läsa för mig?

Pappskallar och åsnor.

Här står det tydligt, förklarade skogvaktare Konrad, att de som läste direktiv 46 och ingenting fattade, är pappskallar och en flock åsnor!
Att de saknar uppfattningsförmåga!
Så här sade vår Direktör!
Och han har absolut rätt!
Han är vår herre, vår herde, han visar vägen och förklarar!
Vilka är vi? I bästa fall som gräs vid eken!

Nej! Har han sagt det? frågade underskogvaktaren häpet.
Riktigt klok människa, äkta geni! Sant att vi inte kan förstå allt, tänk bara på kvantfysik…

Men…

Men här började praktikanten Janek, bedövad av sprit och stående ostadigt vid skrivbordet, sluddra om att virkesförsäljning har lika mycket gemensamt med kvantfysik som minkar med konstruktion av en bro, att man kan, om man vill skriva om virkesförsäljning på det sättet att alla fattar omedelbart, att geni det var Edison, inte Generaldirektören och här tittade Janek på glödlampan, att om någon vill bli Proust eller Stendahl då bör man skriva romaner och inte direktiv för skogsfolket.

Skogvaktaren och underskogvaktaren satt som paralyserade.
Men Janek! Tyst! Drick inte mer!
Så här får man inte säga om Generaldirektören!
Visa lite respekt för honom och hans ledning!

Tyst, gamla dumskallar, hördes en stark röst bakom vägen. Det var en stor och stark Kasjubska, skogvaktarens maka.
Ni själva struntar hela tiden i direktiv och ger fanken i dem!

Direktivet om Skogsfester.

Vad säger du, kärring, retade skogvaktaren upp sig. Vilket direktiv?

Direktivet om Skogsfester! dundrade hans maka. Det står i det att på Skogsfester ska man förtära Skogsgåvor!
Och om den där löken och sillen, för att inte säga vodkan, är Skogsgåvor, då är jag Prima Ballerina från Bolsjojteatern!
Och vad betyder denna plötsliga kärlek till Generaldirektören, när ni båda så ofta svurit över honom!

Vodkan som grät tillsammans med dem…

Skogvaktaren och underskogvaktaren satt tysta och sen började de gråta.
Svårt att säga om det var av vodkan eller av kärleken till Generaldirektören.
Vi ska aldrig få en bättre Direktör än han, lipade de tillsammans med praktikanten.
Vår herre! Vårt ljus! Vår framtid!

Och efter en stund grät de alla tre, som sillar, för som man ibland säger bland skogsfolket, det är “vodkan som grät tillsammans med dem”.


Bilden: Zazzle

Efter texten från bloggare Lecawiory Primabalerina. Czyli o Derektorze Generalnym

Lämna ett svar