Skogsdistrikten

Skogsdistrikten Nadleśnictwo Rytel och Nadleśnictwo Lipusz i kampen mot tiden.

Skogsdistrikten Nadleśnictwo Rytel och Nadleśnictwo Lipusz i kampen mot tiden. 

Båda distrikten är de mest drabbade av tornadon som drog fram genom nordcentrala Polen natten mellan den 11 och den 12 augusti 2017 och är två av 60 andra  statliga skogsdistrikt som drabbades av tornadon. 

Tornadon fällde sammanlagt 10 mln m3 statlig och privat skog och lämnade efter sig skador på 80.000 ha skogsyta. 

I filmen, ett år efter tornadon,  berättar anställda i skogsdistrikten om sina upplevelser och om sitt arbete efteråt. 

https://youtu.be/j1L1iz6qUsg

Vice VD för skogsdistriktet Nadleśnictwo Lipusz, Arkadiusz Bronk

När vi började att inspektera  vår skog dagen efter katastrofen, blev vi förskräckta och nästan förlamade. Nu, efter ett års tid kan vi säga att vårt redan utförda arbete motsvarar minst 7 till 8 års vanliga skogsarbete. Det här jobbet ska pågå i minst ett år till. Naturen visade sin kraft, det enda som vi kan göra är att arbeta. Men för att se en vanlig och snygg skog, åker vi till våra grannar.

VD för skogsdistriktet Nadleśnictwo Lipusz Maciej, Kostka

Tidigt på morgonen den 12 augusti 2017 ringde en skogvaktare: Chefen, vi har ingen skog längre! Vårt jobb, efter ett år av hårt arbete med avverkning, börjar nu koncentrera sig på föryngringen av förstörda och städade skogsområden. Effekter ska vi se först om 20-30 år. Vi ska lägga vikt vid naturlig föryngring och har fem år på oss att lyckas med det eller inte. Vid plantering ska vi satsa på färre tallar och flera lövträd som t.ex. ek, bok, tysk lönn. Vi ska främst hjälpa naturen att återhämta sig själv.

Skogvaktare i skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel, Andrzej Kontek

Utsikten över mitt skogsdistrikt är förfärlig och hemsk. Jag kommer ihåg mina bestånd, ordentligt skötta, där jag kände varje minsta skog. Nu har jag svårt att känna igen mig och ibland går jag vilse. Alla vi, som jobbar här, är mycket trötta, men klarar jobbet. Ibland jobbar vi nästan dygnet runt med transport och utförsel av virke men i 3-4 personer lag. Efter det jobbet kommer till slut tiden för skogsplantering, produktion av skogsplantor och naturföryngring, en ny skog ska växa upp.Jag har inte i mitt skogsdistrikt sett något vilt dödat av tornadon. De vilda djuren klarade sig bra.

Vice VD för skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel, Jerzy Borkowski

Ibland tänker jag att allt bara är en mardröm. Jag är född i trakten, bodde hela tiden mitt i skogen, bodde, för nu ser jag inte ett stående träd så långt ögat når. Jag känner mig ibland trött och för att vila, gör jag cykelturer längre bort, till skog liknande den som vi hade förut. Det som vi kan göra nu är att utmana katastrofen och jobba, städa skogen, avverka, sälja virke, plantera och föryngra, med andra ord göra det som vi gör varje år men i en ovanlig skala. Från 2017 gäller hos oss en ny skogsbruksplan och före tornadon planerade vi att avverka 100.000 m3 varje år. Nu är vi tvungna att under ett år avverka och transportera bort från 15 till 16 gånger mer. Alla här är trötta, det märker jag när vi pratar med varandra och det förstår jag.

Vikarierande skogvaktare i skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel, Mateusz Słomski

Jag jobbar i vanliga fall i ett annat skogsdistrikt och här bistår jag mina kolleger. Skogsfirmor och deras anställda jobbar hårt, mycket hårt, ofta på nätterna. Vädret hjälper oss inte, det är för varmt. Timmerbilarna åker fram och tillbaka, skogsvägarna börjar bli förstörda. Det som glädjer mig är att viltet kommer tillbaka, jag har redan sett kronhjortar, rådjur, harar och också en varg.

Skogsinspektör i skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel, Piotr Chybowski

Vi är överhopade med arbete och mitt skrivbord är belamrat med papper. Det är svårt att få någon tillräckligt specialiserar vikarie när någon av oss blir sjuk. Vi borde uppskatta folk som jobbar på kontoret mera, deras tunga jobb är värda det. Arbetet är omväxlande, nu har vi nästan bara avverkning och utförsel men snart ska vi börja med skogsföryngring och skogsvård. Jag tänker ofta på det, på vilken skog vi ska ha här, för mig är det en utmaning att hjälpa till med ett skapande av ny skog här. Den här inställningen att betrakta jobbet här som en utmaning känner jag igen hos yngre kolleger. De äldre är mera känslosamma, särskilt de som jobbade här i 20, 30 eller ännu längre. Jag kan förstå dem. De som bor mitt i den förstörda skogen har svårt och jag avundas dem inte.

VD för skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel, Zbigniew Łącki

Avverkningen av den förstörda skogen planerar vi att avsluta till juni 2019. Sen ska vi börja med mödosamt och tungt jobb med skogsföryngring. Det här arbetet har vi redan börjat, för först måste vi samla tillräckligt mycket eget frö, med detta ska vi få hjälp av andra skogsdistrikt, våra grannar, sen producera skogsplantor och det tar minst två års tid och sen plantera. Vi ska satsa så mycket som möjligt på naturföryngring. Skogsvägar reparerar vi egentligen hela tiden, men efter den intensiva utförseln blir det dags för en ordentlig upprustning av dem.

Foto: Nadleśnictwo Rytel

Lämna ett svar