Skogvaktare

Skogvaktare Marie-Anne och tredjemajtåget

Skogvaktare Marie-Anne och tredjemajtåget. *

Överskogvaktare André var förbannad under kallelsemötet.

-Ni alla som står här är en fläck på det polska hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, HVM, skogsbrukets heder!
Ni borde valla getter eller rengöra skogsdistriktets avloppsrör dygnet runt i stället för att gå i tredjemajtåget! Jävlar! Jag ska lära er! Vänta bara!

Anledningen till överskogvaktarens ilska var personalens uppförande under skogsdistriktets deltagande i det lokala tredjemajtåget.

Det hade förekommit klandervärt beteende av framför allt vice överskogvaktaren, f.d. skogspraktikanten Janne, släkting till biskopen, som svingade så entusiastiskt med skogsdistriktets fana att borgmästaren och kyrkoherden puttades ner från hedersläktaren.

Janne var en människa med en visents styrka och en eldsalamanders hjärna som helst argumenterade med sina knytnävar och kyrkoherden som försökte protestera, knockades därför ner direkt.

Marie-Anne, som innehade en hedrande funktion som skogvaktare för distriktet Lipsillar och som under tåget ramlade två gånger p.g.a., som hon förklarade, tröttande påverkan av vissa läskedrycker, försökte försvara sina kolleger.

– Herr överskogvaktare, det är inte vårt fel! Vi är skogsmänniskor och vi kan inte uppträda bland fint folk! Särskilt under en så lång weekend, då jag redan efter tredje dagen hade en sån andedräkt att jag skulle ha kunnat tända grillen utan tändstickor.

Tyst! Skrek överskogvaktaren. Varför, i helvete, gick ni åt ett annat håll än resten av tåget?! Vilken synd och skam! Och vem hade tillåtit er att sjunga?!

– Men det var skogvaktarens hymn, svarade Marie-Anne oskyldigt.

– Skogvaktarens hymn ”Jaga kärringar från skogen”?! Är det vår hymn?!
Överskogvaktaren var röd i ansiktet.

– Visst, inte formellt men ändå, svarade Marie-Anne. Vi insåg ju att en lite avspänd stämning inte skulle skada tredjemajtåget.

*I Polen ersatte ett tredjemajtåg (den 3 maj är Polens nationaldag) det tidigare förstamajtåget.

Efter bloggaren Leca Wiory https://lecawiory715656409.wordpress.com/2019/05/06/lesnik-droga-maszerowal/

Bilden: travel

Lämna ett svar