Spionprogrammet Pegasus i den polska statliga skogsförvaltningen.

Spionprogrammet Pegasus i den polska statliga skogsförvaltningen.

Skogvaktare Konrad satt på skogskontoret och kommenterade glatt de senaste personalbesluten från Generaldirektionen för statliga skogar.

Han hånade helt öppet alla de människor som hade berövats sina befattningar, liksom alla andra som ännu inte hade avskedats. För den sunda, nationella, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsförvaltningen, delar in sina anställda i endast två kategorier: uppsagda och såna som kommer att sägas upp.

Underskogvaktaren visade honom med gester att en sådan diskussion på en plats, utrustad av arbetsgivaren med olika elektroniska apparater, var ett rent professionellt självmord.

-Glöm inte Pegasus! ropade han äntligen, enerverad av Konrads oförsiktighet. -Överskogvaktaren sitter antagligen på sitt kontor och tjuvlyssnar på alla skogvaktare!

-Han skulle sen länge kunnat få tarmvred om han hade lyssnat på oss! sa Konrad. -Själv säger han nog sämre saker om direktörerna! Särskilt med tanke på att han vet mycket mer om dem och deras upptåg och påhitt!

Dörren till kontoret öppnades plötsligt och utan förvarning.

Där dök skogsövervakningsinspektör Ottokar Gamen von Ruttens gestalt upp och han liknade mer en födosöksrepresentant för Gyps fulvus, Gåsgamen, än en människa.

-Jag tog med mig en ny praktikant! utropade han med triumferande röst – Från och med nu kommer det att finnas i det här skogsdistriktet någon som inte är främmande för kristna värderingar, det enda måttet på en sann förebild för polska skogsförvaltningens anställda! Här har vi jägmästare Marius Kräkningsson!

Och han tryckte in på kontoret en individ med ett sjukt utseende och munnen krökt till en bister pessimistisk hästsko.

-Frid vare på detta kontor! Praktikanten gjorde korstecknet och tillade: -Och till alla dess anställda, må Herrens frid vara med er!

-Amen! dundrade bakom väggen till skogskontoret makan till Konrad, en stor, stark och from Kasjubska.

-Välkommen, välkommen! skogvaktare Konrad nickade och vände sig mot underskogvaktaren. -Här har vi en riktig Pegasus! Och man borde verkligen vara rädd för en sådan Pegasus, för om han inte hör något, då kommer han att hitta på och dikta ihop berättelser för överskogvaktaren!

Bilden: news

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2022/01/08/lesny-pegasus/?fbclid=IwAR2DpeXIZ1E9uBppKGLqMssouoV9T3OnC8Y-tzawfcHShtgx3xBqAx9dXS4

Lämna ett svar