Miesiąc: Lipiec 2016

Leśnictwo w Polsce

Zatajone statystyki Lasów Państwowych

W Służbie Leśnej (SL) jest kilka nieporozumień. To że leśniczy, podleśniczy, czy strażnik leśny są w SL to rozumiem, ale dlaczego na przykład księgowy czy sekretarz nadleśnictwa też do niej należą? Ciężko mi to pojąć. Z raportu „Lasy w liczbach 2015” wynika, że według stanu na 31 grudnia 2014 r. PGL Lasy Państwowe zatrudniały 25 433 osoby, z czego 66% to pracownicy SL, a pozostałe 34% to administracja poza SL i robotnicy. Moim zdaniem ta statystyka tak na prawdę za wiele nie mówi, gdyż zatajaContinue reading

Leśnictwo w Polsce

Wolny wakat na dyrektora generalnego lasów państwowych!

Pisząc mój ostatni post odnośnie zabetonowanego na specjalistów środowisku Lasów Państwowych miałem napisać jeszcze o jednym akcie prawnym, który świetnie blokuje napływ świeżej krwi do LP. Zawachałem się wtedy, gdyż wszedłem w dość długą i treściwą wymianę poglądów z moją żoną odnośnie tej kwestii. Niestety, ale przegrałem na argumenty, gdyż nie miałem wtedy zbyt wielu faktów i przykładów, aby poprzeć swoje rozumowanie, aż do wczoraj, kiedy świetny przykład sam wpadł mi w ręce. Okazuje się bowiem, że jest wolny wakat na stanowisko dyrektora generalnego lasówContinue reading

Leśnictwo w Polsce

Czy w Lasach Państwowych pracują dobrzy menadżerowie?

Pomysł na ten post przyszedł mi do głowy, gdy tylko zobaczyłem jak jeden z pracowników Lasów Państwowych, otrzymał nominację w regionalnym plebiscycie Menadżer Roku 2016. Zadałem sobie wtedy pytanie, czy w LP pracują w ogóle dobrzy menadżerowie, którzy zasługują na tego typu wyróżnienia? Jeżeli tak, to jak są wybierani oraz czy w procesie rekrutacji pod uwagę brane są cechy charakteru, wyniki finansowe z poprzednio zajmowanych stanowisk, czy tylko znajomości i przynależność do różnego rodzaju formacji polityczno-społecznych?