Biomasa z plantacji – alternatywa czy substytut?

Biomasa drzewna stanowi około 60% udziału w wytwarzaniu energii odnawialnej. Zwiększenie wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii i ciepła, może pomóc Polsce w szybszym sprostaniu wytycznych protokołu z Kioto (15% energii odnawialnej  do 2020 roku i 20% do 2030). Ile mamy tak naprawdę upraw plantacyjnych w Polsce i jakie gatunki dominują? 

Na zdjęciu powyżej plantacja brzozowa w południowej Szwecji. 

Plantacje drzew szybko rosnących w Polsce mogą w znaczący sposób przyczynić się do wypełnienia dyrektyw międzynarodowych.

Instytut Technologi Drewna (ITD) w Poznaniu przeprowadził ankietę obejmującą: hodowców drzew szybko rosnących, elektrownie oraz jednostki administracji publicznej.

Głównym celem badań była analiza rynku biomasy drzewnej pochodzącej z upraw drzew szybko rosnących. Plantacje leśne są głównie zdominowane przez: topolę, modrzewia, brzozę, świerka, lipę, daglezję, klon, wierzbę oraz czereśnię.

Według szacunków ITD w 2011 roku było około 2,5 tysiąca hektarów upraw plantacyjnych w leśnictwie, co daje średnią powierzchnię uprawy równą prawie 7 hektarów.

Łącznie na gruntach rolnych i leśnych powierzchnia upraw plantacyjnych drzew szybkorosnących w 2011 roku wynosiła 13,7 tys. ha. Potencjał gruntów na cele energetyczne szacowany jest na 0,3-0,6 milionów hektarów, a jego przewaga spoczywa na barkach gruntów rolnych.

Źródło: Szostak A., Bidźińska G., Ratajczak E., Herbeć M. 2013. Wood biomass from plantations of fast-growing trees as an alternative source of wood raw material in Poland. Drewno 2013, vol. 56, nr 190

Dodaj komentarz