Kategoria: Leśnictwo Międzynarodowe

Bioenergia, temat aktualny.
Leśnictwo Międzynarodowe

Bioenergia, temat aktualny. Ale czy w Polsce? Część druga – spojrzenie przemysłowe.

Bioenergia, temat aktualny. Ale czy w Polsce? Część druga – spojrzenie przemysłowe. Dzisiaj odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim na temat energii odnawialnej i biopaliw, w perspektywie do roku 2030. Tak pisze http://energetyka.wnp.pl/parlament-europejski-zaglosuje-ws-celow-oze-i-biopaliw-na-rok-2030,315380_1_0_0.html i jest to ciekawy dla mnie artykuł jako czytelnika zainteresowanego tematyką leśno-drzewną w Polsce i mogący porównać z podobną tematyką w Skandynawii. Pan Dariusz Ciepiela pisze w WNP.PL “Utrzymać poziom biopaliw! Dla Polski ważna jest także inna kwestia w środowych głosowaniach, czyli udział biopaliw pierwszej generacji. Ostatnia zmiana dyrektywy o OZE ustaliła,Continue reading

Bioenergia, temat aktualny. Ale czy w Polsce?
Leśnictwo Międzynarodowe

Bioenergia, temat aktualny. Ale czy w Polsce? Część pierwsza – spojrzenie przyrodnicze.

Bioenergia, temat aktualny. Ale czy w Polsce? Część pierwsza – spojrzenie przyrodnicze. Temat aktualny politycznie bo w tym tygodniu ma głosować Parlament Europejski o dyrektywie dotyczącej energii odnawialnej, Renewable Energy Directive, RED II. Ma ona wzrosnąć do 35% całości miksu energetycznego do roku 2030 i będzie odbywać się to poprzez zwiększone pobieranie jej z lasu, m.in. w formie całych drzew a nie tylko w postaci resztek, tutaj w Szwecji określanych nazwą grot (od “grenar och toppar” czyli “gałęzie i wierzchołki”). W ubiegłym tygodniu, 9 stycznia, opublikowałoContinue reading

Ikea szuka ciągle nowych dostawców.
Leśnictwo Międzynarodowe

Ikea szuka ciągle nowych dostawców i nowych metod produkcji.

Ikea szuka ciągle nowych dostawców i nowych metod produkcji. Patrzymy w tym poszukiwaniu ponad granicami mówi Ulf Johansson noszący tytuł Global Wood Supply & Forestry Manager w Ikea. A granic do spoglądania ma Ikea sporo bo zakupuje surowiec drzewny w 54 krajach i jego masa wynosiła w roku 2016 aż 19 m3, z tego 3 mln m3 z przeznaczeniem na papier, 10 mln m3 na płyty i 6 mln m3 na meble drewniane masywne. Tak pisze czasopismo Forum, wydawane przez Sveaskog w https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/ikea-satsar-pa-tra/ Ta cyfraContinue reading

Leśnictwo Międzynarodowe

Przeprowadzka lasu pierwotnego.

Przeprowadzka lasu pierwotnego.    Termin”Las pierwotny” – “urskog” jest dosyć często używany w szwedzkich opisach, zwłaszcza tych dotyczących ochrony przyrody i o terminologii szwedzkiej pisaliśmy w Szwedzki las pierwotny – Część pierwsza. i w Szwedzki las pierwotny – Część druga.   W każdym razie tytułowy i przeprowadzany las pierwotny nie był użytkowany gospodarczo na większą skalę i należał do państwowego Sveaskog.  Przeprowadzka była pierwsza w tej skali w Szwecji i wywołała duże zainteresowanie wśród potencjalnych naśladowców.  O co chodziło?    Cała akcja jest częścią programu znanego zContinue reading

Rumuńskie pierwotne lasy bukowe
Leśnictwo Międzynarodowe

Rumuńskie pierwotne lasy bukowe a sprawa polska.

Rumuńskie pierwotne lasy bukowe a sprawa polska. Profesor Rainer Luick z Uniwersytetu w Rottenburg jest na pewno znany czytelnikom Monitora Leśnego jak i sądzę, poniższy tekst. To opracowanie powinni przeczytać wszyscy zainteresowani tematem zachowania w Europie lasów bukowych, pierwotnych i starych, a zwłaszcza tych ujętych na listę UNESCO Heritage. http://www.saveparadiseforests.eu/wp-content/uploads/2017/11/Suceava_2017_03112017_Luick_MS.pdf Niezależnie od wartości naukowych tej pracy i tutaj nie mogę się powstrzymać od uwagi, że styl opracowania przydałby się polskim pracom naukowym, to wnioski, te polityczne, wypływające z tekstu zawartego w pracy profesora Rainera LuickaContinue reading

Leśnictwo Międzynarodowe

Jak sprzedawać surowiec drzewny ze swego lasu?

Jak sprzedawać surowiec drzewny ze swego lasu? Szwecja. Metody sprzedaży są różne, w zależności od tego co pasuje właścicielowi lasu najlepiej. – Dostawa surowca (leveransvirke) Właściciel lasu pozyskuje sam i dostarcza drewno do odbiorcy, albo do składu przy drodze wywozowej, w zależności od umowy. Wyrób odpowiedniego surowca i zapłata za niego jest zgodna z zamówieniem i cennikiem odbiorcy. Odbiór drewna dokonywany jest przez niezależnych brakarzy u odbiorcy. Samochody przewożące drewno mają świadectwo pochodzenia drewna wystawione przez właściciela (przy innych metodach sprzedaży przez organizatora prac czyContinue reading

Szybkie zbieranie informacji o lesie.
Leśnictwo Międzynarodowe

Szybkie metody zbierania informacji o lesie.

Szybkie metody zbierania informacji o lesie. Nawet bardzo szybkie jak opisuje szwedzki instytut naukowy Skogforsk w https://www.skogforsk.se/nyheter/2017/det-gar-rasande-snabbt-att-fa-battre-koll-pa-skogen/ Szwedzka gospodarka leśna rejestruje od roku 2014 każdą sztukę drewna wyrabianą przez harvestery. Trzy kłody na sekundę, dziesięć tysięcy na godzinę i miliard w ciągu roku, pisze Skogforsk. Instytut rozbudował w ostatnich dwu latach bazę naukową z danymi pobranymi z komputerów harvesterów pracujących w szwedzkich lasach. Wcześniej były takie badania za bardzo skomplikowane i ich rezultaty opierały się danych dotyczących tylko kilkuset sztuk drewna. Dzisiejsza technika gromadzenia danychContinue reading

Jan Szyszko i jego drużyna potrafi rozmawiać z każdym.
Leśnictwo Międzynarodowe, Leśnictwo w Polsce

Jan Szyszko i jego drużyna potrafi rozmawiać z każdym.

Jan Szyszko i jego drużyna potrafi rozmawiać z każdym. http://www.rp.pl/Rzad-PiS/171118990-Szyszko-Pokazalismy-ze-potrafimy-rozmawiac-z-kazdym.html Tak w każdym razie twierdzi on omawiając efekty zakończonego w Bonn szczytu klimatycznego COP23. Rozmawiać po angielsku bo Ministerstwo zorganizowało grupę, cytuję “kilkudziesięciu młodych ludzi mówiących świetnie po angielsku. Oni nie mieli żadnych kompleksów w stosunku do nikogo i uczestniczyli we wszystkich ważnych spotkaniach.” Czy to oznacza że wcześniej Minister Jan Szyszko jak i jego urzędnicy mieli kompleksy? Tylko dlatego że nie mówili po angielsku? Mimo bycia “przykładem dla jednoczącej się Europy, ale i świata.”?Continue reading

Biotopy kluczowe
Leśnictwo Międzynarodowe

Biotopy kluczowe a gospodarka leśna. Szwedzkie problemy, ale czy tylko?

Biotopy kluczowe a gospodarka leśna. Szwedzkie problemy, ale czy tylko? Leśny biotop kluczowy, po szwedzku nyckelbiotop, to w szwedzkiej terminologii środowisko leśne warte szczególnej ochrony w którym występują lub mogą występować gatunki roślin jak i zwierząt z czerwonej listy gatunków zagrożonych. Jako przeciętnie wykształcony polski leśnik nie czuję się niestety na siłach aby analizować różnice w terminologii na ten temat w języku szwedzkim i polskim oraz porównywać je do np. angielskiego czy francuskiego. W lesie szwedzkim są to tereny z bardzo wysokimi wartościami przyrodniczymi, mającymiContinue reading