Kategoria: Leśnictwo w Polsce

Czytajcie więcej o leśnictwie w Polsce. Dyskutujemy tutaj problemy w polskim leśnictwie, ich potencjalne rozwiązania, a także różne ciekawostki.

Leśnictwo w Polsce

Przygotowanie do leśnego okrągłego stołu.

Przygotowanie do leśnego okrągłego stołu. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” opublikował obszerny materiał do dyskusji na zbliżającym się, albo raczej zapowiadanym okrągłym stole na temat polskiego leśnictwa. http://firmylesne.pl/images/source/2024%20solidarność/OPRACOWANIE%20ZASADNICZE%20KSZNOŚiL%2004.2024.pdf? Materiał jestContinue reading

Rafał Chudy CEPL Rogów
Leśnictwo w Polsce, Nowości

Wyzwania, szanse oraz refleksje oparte na projekcie ForestPaths dla polskiego sektora leśnego w kontekście wyłączania z gospodarki leśnej obszarów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie.

Z ogromną przyjemnością chciałbym ogłosić, że będę miał zaszczyt prezentować na nadchodzącej XVIII Konferencji z cyklu “Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2024 roku w malowniczym Rogowie.Continue reading

Leśnictwo w Polsce

Lasy w Prawie Odbudowy Przyrody UE – Forest in the Nature Restoration Law. Wprowadzenie.

Lasy w Prawie Odbudowy Przyrody UE – Forest in the Nature Restoration Law. Wprowadzenie. Jak wiadomo Parlament Europejski przyjął 27 lutego 2024 roku ustawę o odbudowie zasobów przyrodniczych w krajach Unii Europejskiej. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240223IPR18078/parlament-przyjmuje-nowe-przepisy-o-odbudowie-zasobow-przyrodniczych Ta ustawaContinue reading

Leśnictwo w Polsce

Koniec mrzonek leśników Lasów Państwowych?

Koniec mrzonek leśników Lasów Państwowych? Swego czasu antropolog Pani Agata Agnieszka Konczal napisała bardzo interesującą pracę naukową, a następnie książkę, dostępną na sieci w https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/bf5fb645-2b3f-4f43-bcc2-5e0602b4c126/content, o której opis pokusiłem się na blogu https://www.forest-monitor.com/pl/diagnoza-antropologiczna-lesnika-lasow-panstwowych/ Autorka opisałaContinue reading