Kategoria: Przegląd Leśniczego

Onet pozew Lasy Państwowe
Nowości, Przegląd Leśniczego

“Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie posiada przymiotów pozwalających przypisanie jej ochrony z tytułu dóbr osobistych.”

Jako osoba bardzo ceniąca sobie niezależne dziennikarstwo (bez względu na pochodzenie zaangażowanego kapitału) i mająca pewne doświadczenie prawne odnośnie bezpodstawnych wezwań mojej osoby do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Lasów Państwowych, chciałbym podpowiedzieć kilka kwestii, któreContinue reading