Tag: Góry Fogaraskie

Lasy rumuńskie, oczami Szwedów.
Leśnictwo Międzynarodowe

Lasy w Rumunii, oczami Szwedów.

Rumuńskie lasy, oczami Szwedów. Te oczy to oczy reportera czasopisma LandSkogsbruk, numer 23 i 24/2017  który towarzyszył wyprawie zorganizowanej przez swoje czasopismo dla szwedzkich prywatnych właścicieli lasu, do lasów rumuńskich w Górach Fogaraskich, w Karpatach Południowych. Dla Szwedów była to podróż w czas przeszły bo oglądali pozyskanie drewna pilarkami i zrywkę końmi. W najlepszym przypadku, zaobserwował reporter, dwóch na trzech robotników w zespole roboczym (trzech drwali, jeden woźnica) miało hełmy, bez ochronników słuchu i żadnej innej odzieży ochronnej. Szef firmy leśnej pracującej na zlecenie wspólnotyContinue reading