Autor: Tadeusz Ciura

Z wykształcenia i zamiłowania leśnik, pracował jako adiunkt i leśniczy w lasach Lasów Panstwowych na terenie Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Puszczy Sandomierskiej i Beskidu Żywieckiego w latach 1970-81. Od 1981 mieszka w Szwecji. Ma doświadczenie prywatnej własności leśnej w tym kraju. Emeryt.
Leśnictwo w Polsce

Przygotowanie do leśnego okrągłego stołu.

Przygotowanie do leśnego okrągłego stołu. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” opublikował obszerny materiał do dyskusji na zbliżającym się, albo raczej zapowiadanym okrągłym stole na temat polskiego leśnictwa. http://firmylesne.pl/images/source/2024%20solidarność/OPRACOWANIE%20ZASADNICZE%20KSZNOŚiL%2004.2024.pdf? Materiał jestContinue reading

Leśnictwo w Polsce

Lasy w Prawie Odbudowy Przyrody UE – Forest in the Nature Restoration Law. Wprowadzenie.

Lasy w Prawie Odbudowy Przyrody UE – Forest in the Nature Restoration Law. Wprowadzenie. Jak wiadomo Parlament Europejski przyjął 27 lutego 2024 roku ustawę o odbudowie zasobów przyrodniczych w krajach Unii Europejskiej. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240223IPR18078/parlament-przyjmuje-nowe-przepisy-o-odbudowie-zasobow-przyrodniczych Ta ustawaContinue reading