Gospodarki leśna w kontekście globalnych zmian. Prośba o wypełnienie ankiety badawczej.

Zespół kierowany przez Klausa Puettmanna (Oregon State University, USA), Austina Himesa (Mississippi State University, USA) i Jürgena Bauhusa (Freiburg University, Niemcy) bada globalną bazę informacyjną dotyczącą gospodarki leśnej (w szczególności hodowli lasu) w kontekście globalnych zmian. Badanie ma na celu uzyskanie przeglądu stanu i przyszłego znaczenia aktualnej wiedzy na temat hodowli lasu i świadczenia usług ekosystemowych z globalnej perspektywy specjalistów leśnictwa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (link poniżej). W imieniu badaczy z góry dziękujemy za wsparcie! 


Ankieta (po angielsku)

Informacje zebrane w tej ankiecie zostaną wykorzystane do zidentyfikowania luk w wiedzy, zaproponowania tematów i regionów, które należy traktować priorytetowo w badaniach i edukacji, zachęcania do wymiany informacji i promowania bardziej globalnej dyskusji na temat leśnictwa i adaptacji lasów w kontekście zmian globalnych. W tej ankiecie naukowcy starają się uzyskać pełen zakres opinii na ten temat od naukowców / pedagogów, menedżerów i administratorów pracujących dla przemysłu, agencji rządowych, organizacji pozarządowych i innych.

W tym kontekście chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w tych wysiłkach badawczych. Link do ankiety: https://oregonstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_bqMdyNebULH4F8x

Proszę wypełnijcie ankietę do końca lutego 2021 roku. W ankiecie zostaniecie zapytani o swoje doświadczenia związane z określonym typem lasu. Możecie wyrazić też swoją opinię na temat różnych typów lasów, ważne jest, aby ankietę wypełnić tylko raz.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut! Ankieta jest dostępna w języku angielskim. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z Klaus.Puettmann@oregonstate.edu

Dziękujemy za udział!

Zdjęcie autorstwa SurveyMonkey

Dodaj komentarz