Lasy Świata - Gwatemala 2020

Dlaczego warto działać na studiach? Wyprawy naukowe Lasy Świata.

Studia leśne składają się z wykładów, ćwiczeń, imprez oraz w mniejszym stopniu zajęć terenowych, dzięki którym zdobywa się podstawową wiedzę z różnych aspektów lasu i gospodarki leśnej. Zdarza się, że znaczący udział formułek demotywuje, co w konsekwencji skutecznie może „zamknąć drzwi” do treści z danego przedmiotu. Pasja oraz chęć samokształcenia nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie motywuje studentów do działalności w samorządach, kołach naukowych, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach naukowych. Ten artykuł piszę z potrzeby zwrócenia uwagi obecnym studentom na zalety oraz bariery działalności studenckiej.


“I co z tego będę miał?”

To chyba najczęstsze pytanie pojawiające się u znajomych, kiedy ktoś wyjdzie z jakąś inicjatywą. Działalność studencka jest to inwestycja długoterminowa, natomiast znaczna część studentów oczekuje jakieś formy wynagrodzenia. Wszelka działalność organizacyjna bądź naukowa umożliwia zdobywanie wiedzy w praktyce, odpowiedzialności, systematyczności, podróżowania oraz poznawanie miłośników z danej dziedziny.

Czynny udział w konferencjach naukowych, w zawodach sportowych, organizacja obozów naukowych oraz innych wydarzeń tworzy nasze CV, a ponad to umożliwia ubieganie się o m.in. stypendium Rektora, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praca działaczy często motywuje innych studentów do aktywności oraz realizują inicjatywy, z których korzysta znacząca liczba osób nie tylko ze środowiska akademickiego.

Bariery działalności studenckiej

Działanie sekcji bądź koła naukowego często napędza zaledwie kilka osób. Brak ciągłości dopływu nowych aktywnych działaczy może doprowadzić do zmniejszenia aktywności koła, a z czasem do całkowitej dezaktywacji. Na większości uczelni w kraju hamulcem działalności studenckiej najczęściej jest funkcjonowanie struktur uczelni. Brak zaangażowania oraz pomocy zarówno merytorycznej, organizacyjnej jak i finansowej ze strony kadry potrafi zniechęcić osoby chcące rozwijać swoje pasje (Boryczko, Kurcz 2014).

Wyprawy naukowe Lasy Świata – moja podróż do Gwatemali

Jest to wspaniała inicjatywa pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która nagradza najaktywniejszych studentów „działaczy” możliwością uczestniczenia w wyprawie po lasach tropikalnych.

Moja historia z programem Lasy Świata rozpoczęła się 29 października, 2019 r., kiedy to rozpoczął się wybór laureatów na 7 wyprawę Lasy Świata Gwatemala 2020. Każdy z kandydatów miał za zadanie przedstawić przed publicznością własny dorobek naukowy oraz organizacyjny. Komisja oceniająca składa się z przedstawicieli pracowników wydziału, fundatorów oraz studentów. Wyróżnienie mojej osoby było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i radością, gdyż uczestnicy reprezentowali osiągnięcia na wysokim poziomie. Program uwzględnia również uczestnictwo pracowników oraz studentów wydziału leśnego na koszt własny.

Przed wyjazdem zorganizowano kilka spotkań organizacyjnych, na których nie tylko zapoznano nas z planem wyprawy, jaki niezbędnik spakować do plecaka, ale również każdy z uczestników przygotował referat dotyczący wybranego aspektu kultury bądź walorów przyrodniczych Gwatemali. Zdeterminowało to mnie oraz innych członków wyprawy do poszukiwania informacji na temat walorów przyrodniczych tego kraju.

Pewnie jesteście ciekawi jak było na wyprawie? Poniżej zamieszczam linki do relacji pisanych podczas pobytu, których autorami są studenci – laureaci programu.

Lasy Świata część I – Zdobywamy wulkan (Kacper Oczkowicz)

https://wles.up.poznan.pl/pl/lasy-wiata-cz-i-zdobywamy-wulkan

Lasy Świata Gwatemala 2020 – Jezioro Atitlan (Damian Cichoń)

https://wles.up.poznan.pl/pl/lasy-wiata-gwatemala-2020-jezioro-atitlan

Lasy Świata Gwatemala 2020 – Wizyta w Utopii (Krzysztof Rutkowski)

https://wles.up.poznan.pl/pl/lasy-wiata-gwatemala-2020-wizyta-w-utopii

Lasy Świata Gwatemala 2020 – Tikal zaginione miasto Majów (Radosław Roszak)

https://wles.up.poznan.pl/pl/lasy-wiata-gwatemala-2020-tikal-zaginione-miasto

Lasy Świata Gwatemala 2020 – Rio Dulce (Radosław Lewoń)

https://wles.up.poznan.pl/pl/lasy-wiata-gwatemala-2020-rio-dulce-rzeka-pelikan

Podsumowanie

Wyprawa naukowa Lasy Świata jest doskonałym przykładem formy nagrody oraz popularyzacji dokonań najaktywniejszychstudentów. Wyjazd umożliwił mi naoczne poznawanie przyrody, problemów społeczno-gospodarczych kraju (z innego kontynentu), przełamanie barier językowych oraz poznanie innych pasjonatów przyrody. Moje dotychczasowe doświadczenia w działalności studenckiej utwierdzają mnie w przekonaniu, że takie inicjatywy będące nagrodę dla prężnie działających studentów powinny być kontynuowane i rozpowszechniane w innych ośrodkach akademickich. Pamiętajmy, że rozwijanie działalności studenckiej jest nieodzownym elementem wspomagającym proces samokształcenia.


Autor: Radosław Lewoń

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Pasjonaci przyrody w sieci – niewykorzystany potencjał?

Zdjęcie tytułowe: Andrzej Węgiel

Źródła:

Boryczko, B., & Kurcz, L. (2014). Studenckie koła naukowe jako element wspomagający proces nauczania na wyższej uczelni. Edukacja ustawiczna dorosłych, (4 (87)), 101-108.

http://www1.up.poznan.pl/lasyswiata/

Dodaj komentarz