Tag: Andreas Johansson Skinnskatteberg

Skandynawskie naszynowe sadzenie lasu
Leśnictwo Międzynarodowe

Skandynawskie maszynowe sadzenie lasu – uwagi wykonawców, cześć druga. 

Skandynawskie maszynowe sadzenie lasu – uwagi wykonawców, część druga. Autor, inżynier leśnictwa (skogsmästaren) Andreas Johansson przytoczył te uwagi w swojej pracy naukowej pod podobnym tytułem „Uwagi przedsiębiorców na temat poprawienia maszynowego sadzenia lasu” https://stud.epsilon.slu.se/9483/1/johansson_a_160815.pdf Wykonawców,Continue reading