Tag: Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Publicznych (od 1918 do 1931 r.) Jan Miklaszewski