Tag: Mit drugi – Tylko młody oraz rosnący las pobiera dwutlenek węgla i jest korzystny dla klimatu