Tag: Mroczek pozłocisty i mopek zachodni – względy przy zakładaniu i eksploatacji turbin wiatrowych