Tag: „Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)*” autorstwa: Natalii Jasiczek