Arbetsolyckor i polska skogen.

Arbetsolyckor i polska skogen.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), som motsvarar svenska Arbetsmiljöverket, är den polska myndigheten för övervakning och kontroll av efterlevnaden av arbetslagstiftningen, särskilt bestämmelserna och principerna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

PIP organiserade i november 2021 en konferens med tema: Arbetsolyckor i skogen.

-Arbetsolyckorna i skogen är för många. Tyvärr, under de senaste 20 åren, hade vi i genomsnitt 10 dödliga arbetsolyckor om året. Cirka 200 personer är sjukskrivna mer än 21 dagar om året och cirka 120 personer är sjukskrivna från 4 till 21 dagar, sade Arkadiusz Pietrzak från PIP.

Branschens problem är dålig utbildning av skogsarbetare, framför allt skogshuggare.

-Alla kan utbilda dem, eftersom alla kan starta ett utbildningsföretag. Det finns inga tillämpliga lagkrav för sådana kurser, de gamla bestämmelserna har upphört att gälla och de nya har inte införts (på 25 år, min anmärkning, TC). Det finns ingen definition av skogshuggaryrket, inga riktlinjer för kursprogrammen och inga organisationer som effektivt övervakar kurserna. Ett intyg om avslutad skogshuggarkurs kan köpas online för 400 PLN (1000 SEK), vilket är en uppenbart bedrägeri, eftersom varje kurs måste omfatta praktiskt arbete i skogen, sa forskare Grzegorz Wasilewski.

-De vanligaste brister som PIP-inspektörerna hittat under skogsinspektionerna är: avsaknad av bruksanvisning på ukrainska för motorsågar, medan skogsarbetarna är ukrainare; skyddskläderna, särskilt sågbyxorna har dålig, sämsta kvalitet; brist på verktyg eller maskiner för att fälla ett träd som fastnat i ett annat, speciellt vid arbete med skogsgallring, betonade Bogdan Jasiński från PIP.

Arbetsolyckor inträffar inte bara i skogsföretag, utan även i Lasy Państwowe, organisationen som förvaltar polska statliga skogar och som sysselsätter över 26.000  personer. I Lasy Państwowe har det under de senaste 5 åren inträffat i genomsnitt 2 dödsolyckor och 2 allvarliga olyckor årligen. Anställda i Lasy Państwowe, som i allmänhet är utbildade jägmästare och skogsmästare, är inblandade i 280 olyckor per år, oftast vid virkesmätning och virkesleverans.

Den yrkessjukdom som LP-anställda lider mest av är borrelia och cirka 90 fall upptäcks årligen.

Efter artikel i Nowa Gazeta Leśna, 1/2022.

Bilden: Arbetsmiljöverket

Lämna ett svar