Innan arbetsolyckan i skogen är framme…

Innan arbetsolyckan i skogen är framme…

Grzegorz Morawski, skogsdistriktet Nadleśnictwo Spychowo, polska statliga skogar Lasy Państwowe, arbetar i skogsdistriktet som inspektör för säkerhets- och hälsofrågor.

”Det inträffar fortfarande många arbetsolyckor vid skogsavverkning i Polen och för att minska deras antal krävs åtgärder både från skogsföretagen och från statliga skogars skogsdistrikt.

Under de senaste 20 åren har mycket förändrats när det gäller takten och omfattningen av skogsarbete. Mängden av timmer, massaved och bränsleved som kunde avverkas i ett skogsdistrikt ökades  från 400-700 m³ i månaden till ca 1.300-2.300 m³ i månaden, i genomsnitt per år. Det visar upp möjligheter och potential för dagens skogsservice företag.

Mobiliteten för skogsarbetare har också ökat och de kan flytta till nya hyggen utan ansträngning. Skördare och skotare transporteras också med hjälp av bilar och förarna kan arbeta i två skift. Allt det där ökar effektiviteten i arbetet för skogsföretagen men samtidigt ökar arbetstakten och påverkar säkerheten på jobbet.

Det finns olika orsaker till arbetsolyckorna i skogen.

De kan klassas som brott mot arbetsmiljöföreskrifterna vid fällning av träd, t.ex. att arbeta i farozonen, använda felaktig fällningsteknik, strunta i personlig skyddsutrustning eller att bli överraskad av en plötslig händelse.

Efter varje olycka måste man tänka på lösningar som kan utesluta såna situationer. Det räcker dock inte att bara beskriva orsakerna till olyckan i protokollet och diskutera dem med de anställda. Det är dags att börja med verkliga förebyggande åtgärder.

Vad kan man göra nu?

Framför allt ska man granska säkerhetsnivån hos alla anställda och för att göra detta bör man svara på några viktiga frågor:

1.Finns det någon hälso- och säkerhetsutbildning, både som rutin för fastanställda och som introduktion för nyanställda?

2.Finns det en riktig organisation av arbetet – lämpligt samarbete, samordning och övervakning av hälsa och säkerhet, inklusive anställning av ett arbetslag med minst två personer för att fälla träd?

3.Har alla anställda personlig skyddsutrustning – professionella, oskadade skyddskläder, hjälmar med skyddsnät, hörselskydd, skyddshandskar, byxor och stövlar med skärtåliga inlägg?

4.Är verktygen – motorsågar och hjälputrustning – och maskinerna – skördare och skotare – funktionsdugliga och har giltiga tekniska granskningar?    

5.Har de anställda giltiga läkarundersökningar som bekräftar att de kan arbeta i yrket?

Om svaret på någon av frågorna är “nej”, måste vi förbättra hälso- och säkerhetssituationen i företaget.

Annars hotas vi av sanktioner i artikel 283 § 1 i arbetslagstiftningen och böter från 1.000 till 30.000 PLN, (2.200 – 66.000 SEK)

Men det är inte allt.

Arbetslagen säger tydligt att det är arbetsgivaren som är skyldig, bland annat, att:

-informera anställda om yrkesrisker i samband med jobbet och om lämpliga skydd.

-organisera arbetet på ett sätt som säkerställer arbetsvillkoren.

-genomföra åtgärder för att ta bort brister och kontrollera deras verkställande dagligen.

-ha arbetsrutiner för säkra och hygieniska arbetsförhållanden.

Om vi ska samla alla dessa uppgifter kan det visa sig att små skogsföretag, istället för att anställa en skogsarbetare, bör anställa en inspektör med ansvar för säkerhets- och hälsofrågor!

Det låter förstås som en orealistisk lösning, men arbetslagen §237 säger ändå att man kan vara tvungen att införa en liknande tjänst på en viss arbetsplats, om det är motiverat.

Situationen blir allvarlig om vi vet att dödligheten i skogsbruket och vid avverkningen 2019, var 0,15 per 1.000 personer i arbete (enligt Statistiska centralbyrån) och endast är 0,01 lägre än dödligheten i gruvdrift. Detta tyder på att olycksrisken i skogsbruket är mycket hög och motiverar att söka lösningar.

Statliga skogars skogsdistrikt kan bidra till att förbättra säkerheten i skogsarbetet genom att organisera hälso- och säkerhetsutbildningar i sina lokaler och med hjälp av sin personal. En praktisk form av utbildning och fältprovning är lokala, årliga skogshuggartävlingar. Många skogsdistrikt har organiserat dem framgångsrik i flera år, men de är fortfarande för få.

Avslutningsvis vill jag säga att ingen arbetsinspektör eller en anställd  med liknande uppgifter kan övervaka alla skogsarbetare i skogsföretag på sina skogsjobb och därför behöver man förlita sig på sina kolleger på arbetsplatsen och vara säker på att de respekterar och arbetar enligt regler för hälsa och säkerhet på jobbet, inte bara där men även i omedelbar närhet.”

Grzegorz Morawski

Efter artikel av Grzegorz Morawski i Nowa Gazeta Leśna 1/2022 http://firmylesne.pl/lista/bhp-w-lesie/pokaz/zanim_zdarzy_sie_wypadek,4998?fbclid=IwAR0txvTIi6WWdJyOeG7FdexMQOcH-TyFrmJLQwiiOjrx7ogL57qkgCj9DQo

Lämna ett svar