Miesiąc: Grudzień 2016

Avatar destrukcja drzew
Leśnictwo w Polsce

Wulgaryzacja prawa własności

Kiedy po raz pierwszy przeczytałem w internecie o tym, że Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach, która wprowadza zniesienie ograniczenia właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na jego działce, powiedziałem “Nareszcie!”. Myślałem, że wszyscy będą zadowoleni z tak pozornie małej, ale idącej w dobrym kierunku zmiany. A tu jednak nie! 

Z Nauki

Bez bioróżnorodności – nie ma produkcyjności!

Lasy są najważniejszym światowym repozytorium ziemskiej bioróżnorodności. Jendakże wylesienia na dużą skalę, degradacja ekosystemów, zmiany klimatyczne oraz szereg innych czynników zagrażają około połowie gatunków drzew na świecie. Dlatego też, zrozumienie relacji między bioróżnorodnością a produkcyjnością jest fundamentem funkcjonowania ekosystemów naturalnych.

Leśnictwo Międzynarodowe

Kontrowersyjny ptak w roli głównej

Kontrowersyjny ptak w roli głównej. Kontrowersyjny ptak w roli głównej na szwedzkiej scenie leśnej roku 2016 to sójka syberyjska Perisoreus infaustus. I wszystko wskazuje na zachowanie tej roli w roku 2017. W skali światowej jest to ptak klasyfikowany jako gatunek najmniejszej troski LC a w Szwecji jako bliski zagrożenia NT. Sójka syberyjska Na scenie gospodarki leśnej pojawiła się sójka syberyjska dopiero w roku 2014, w pierwszym roku obowiązywania w szwedzkim ustawodawstwie leśnym dyrektywy ptasiej z roku 2009, kiedy to jej jedna rodzina zatrzymała zrąb w lasachContinue reading

Bez kategorii, Leśnictwo w Polsce

Leśnik a myśliwy – dwa bratanki.

Leśnik a myśliwy, dwa bratanki? Leśnik a myśliwy – dwa bratanki? Nie wiem, w kraju nie jestem, myśliwym i leśnikiem również już nie ale wydaje mi się że istnieją pewnego rodzaju animozje między zarządcą polskich lasów państwowych a zarządcą polskiej państwowej zwierzyny łownej. Nie zdaję sobie sprawy z dzisiejszego układu sił pomiędzy tymi dwoma zarządcami, więc moje rozważania proszę wsiąść za lekkie podejście do tematu, który na pewno lekkim nie jest. Co może być powodem niechęci leśnika do myśliwego? Ja bym założył tezę, podchodząc bardzoContinue reading

Krotoszyńskie lasy ćwierć wieku temu.
Bez kategorii, Leśnictwo w Polsce

Krotoszyńskie lasy ćwierć wieku temu

Krotoszyńskie lasy ćwierć wieku temu. Krotoszyńskie lasy ćwierć wieku temu pokazują obraz leśnej gospodarki komunistycznej, tej typu dewastacyjnego, jak to opisują chętnie współcześni polscy leśnicy, ci zrównoważeni i wielofunkcyjni. Temat lasów dębowych, dla mnie ongiś leśnika świerkowego i czasem bukowego, jest w zasadzie nieznany i zainteresowałem się tymi szwedzkimi z uwagi na niezwyczajny typ lasu, znajdujący się w obrębie jednego z nadleśnictw pomorskich. Ten typ to Grąd subatlantycki, z dumą zapewnie odkryty przez odpowiedzialnego taksatora, na nieszczęście dla odpowiedzialnego leśniczego, który teraz jest odpowiedzialny zaContinue reading

Każda pliszka swój ogon chwali.
Leśnictwo Międzynarodowe

Każda pliszka swój ogon chwali.

Każda pliszka swój ogon chwali… Każda pliszka swój ogon chwali (albo liszka albo sroczka) – wystarczy to powiedzieć i każdy wie że rozmówca przesadza lekko z wychwalaniem swoich zasług. To powiedzenie przyszło przy na myśl przy czytaniu opinii na temat raportu naukowego szwedzkich naukowców zamieszczonego w piśmie Forest Ecology and Management na temat: Ptaki leśne w Szwecji 1998-2016. Pliszka Pliszka czyli polityczny redaktor czasopisma LandLandbruk&Skogsland, najpoważniejszego czasopisma wsród farmerów rolno-leśnych w Szwecji (52% powierzchni szwedzkich lasów czyli prawie 12 mln ha) tak pisze: link http://www.lantbruk.com/ledare/forandrat-skogsbruk-har-fatt-faglarna-att-okaContinue reading

Kronika Lasowa

Kabaret Ministra i Lasów Państwowych.

Kabaret Ministra i Lasów Państwowych. Kabaret Ministra i Lasów Państwowych to odpowiednia nazwa na ich wspólne występy na scenie polityczno-gospodarczej. Marrakesz Polska otrzymała w Marrakeszu zaszczyt zorganizowania COP 24 w roku 2018. Odbędzie się on w Gdańsku. “Dowodem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są starania polskiego rządu o organizację kolejnego szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt, jest dla Polski wielkim sukcesem – powiedział minister Jan Szyszko.” “COP24 ma być kluczowy. – Na tym szczycie będą zapadały decyzje dotyczące szczegółowego wdrożeniaContinue reading

Leśnictwo Międzynarodowe

Azja to nie tylko Chiny i Japonia.

Azja to nie tylko Chiny i Japonia. Azja to również kraje takie jak Korea Południowa, Taiwan, Pakistan i Indie z dużym zapotrzebowaniem na produkty tartaczne, m.in. ze Szwecji. Wzrost importu. Po roku 2007 import tarcicy eksplodował nie tylko w Chinach i Japonii, ale i w innych krajach. Wyłączając Chiny i Japonię wzrósł on od około 100.000 m3 tarcicy/miesiąc w roku 2007 do 275.000 m3/miesiąc w tym roku. Przoduje Korea Południowa z importem 100.000 m3/miesiąc z Europy i Ameryki Północnej. Gospodarczo przeżywa teraz ten kraj dobre czasy i mają sięContinue reading