Autor: Tadeusz Ciura

Z wykształcenia i zamiłowania leśnik, pracował jako adiunkt i leśniczy w lasach Lasów Panstwowych na terenie Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Puszczy Sandomierskiej i Beskidu Żywieckiego w latach 1970-81. Od 1981 mieszka w Szwecji. Ma doświadczenie prywatnej własności leśnej w tym kraju. Emeryt.
plan zarządzania
Łowiectwo

Plan zarządzania populacją wilka w Finlandii. 

Plan zarządzania populacją wilka w Finlandii.  Sporo pisze się tutaj ostatnio o fińskim planie zarządzania populacją wilka który nabrał nowej aktualności po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikowanym w http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218935&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2009344 Wyrok, jak to bywa  wContinue reading