Kategoria: Z Nauki

dwutlenek węgla
Leśnictwo w Polsce, Z Nauki

O drzewach na sterydach, szacunku ludzi ulicy i polskiej szkole hodowli lasu

Wpływ efektu nawożenia dwutlenkiem węgla, dla globalnego obiegu węgla w przyrodzie stoi pod dużym znakiem zapytania, zwłaszcza w ekosystemach leśnych. Ten znak zapytania również obejmuje niepewność projekcji zmian klimatycznych. W tym poście chciałbym zaprezentować ciekawy artykuł naukowy a także swoje doświadczenie z USA i Szwecji odnośnie nawożenia drzewostanów i eksperymentów naukowych z hodowli lasu. Oczywiście nie omieszkam skomentować polskiej szkoły hodowli lasu. Zapraszam! 

Z Nauki

Kiedy drzewom chce się pić…

Kiedy jesteśmy odwodnieni, i w naszych ciałach brakuje wody, aby spełniać podstawowe funkcje życiowe, pragnienie jest głównym symptomem. Do innych symptomów odwodnienia możemy zaliczyć ból głowy, suchość w ustach, czy uczucie zmęczenia. Wszystkie te symptomy powodują u nas chęć dostarczenia wody do organizmu. Czy kiedykolwiek myśleliście jak zachowują się drzewa kiedy u nich występuje niewystarczający poziom wody? 

wykorzystanie skaningu laserowego do określania jakości dróg
Z Nauki

Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w kontroli jakości dróg leśnych

Drogi leśne odgrywają bardzo ważną rolę w wielu operacjach w leśnictwie. Ich dobra jakość jest konieczna, aby zapewnić efektywny transport maszyn oraz produktów leśnych. Naukowcy z Uniwersytetu ze Wschodniej Finlandii (UEF) użyli danych z lotniczego skaningu laserowego (ang. Airborne Laser Scanning (ALS)), do określenia jakości powierzchni dróg leśnych wraz z ich systemami odwadniania. Czytajcie dalej!

Gleby Gorczańskiego Parku Narodowego.
Parki Narodowe, Z Nauki

Gleby Gorczańskiego Parku Narodowego.

Autorzy: Andrzej Gruszczyk, Maria Zofia Gruszczyk. Syntetyczna charakterystyka parametrów chemicznych gleb leśnych. Gleby GPN ca_osc w pdf 2 Częścią każdego operatu inwentaryzacji gleb i siedlisk leśnych realizowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej od początku lat 70-tych, jest tabelaryczne zestawienie wyników analiz chemicznych próbek glebowych. Ze względów metodycznych wynikających z posługiwania się obowiązującymi instrukcjami zbiór ten dla każdego inwentaryzowanego kompleksu leśnego zawiera podobne informacje pozyskane w praktycznie identyczny sposób. Ze względu na zróżnicowanie strukturalne profili glebowych wynikające z ich genezy są to dane trudneContinue reading

MS-NFI
Leśnictwo w Polsce, Z Nauki

Określenie zasobów leśnych za pomocą fińskiej wieloźródłowej metody inwentaryzacji lasów (MS-NFI)

Podczas pobytu na stażu w Finlandii miałem okazję zapoznania się z metodą liczenia zasobności drzewostanów odbiegającą od obecnie przyjętej w Polsce. Sposób był dość innowacyjny, dlatego też pomyślałem ze zagłębie sie bardziej w metodykę i spróbuje podjąć temat MS-NFI jako pracę magisterską w Katedra Urządzania Lasu i Ekonomiki Leśnictwa SGGW.

narkodeforestacja
Leśnictwo Międzynarodowe, Z Nauki

Narkodeforestacja: co to jest, i dlaczego lasy są niezauważaną ofiarą narkotyków?

Jedną z niezauważanych ofiar użytkowników kokainy i marihuany są lasy. Istnieje nawet specjalnie stworzona nazwa odnosząca się do negatywnego wpływu narkotyków na lasy, którą jest właśnie „narkodeforestacja”, czyli inaczej mówiąc wylesiania związane z produkcją, jak i konsumpcją narkotyków. O dziwo narkodeforestacja nie dzieje się tylko w krajach rozwijających się, ale występuje również w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak na przykład USA.  W tym poście, chciałbym zaprezentować Wam dwie sytuacje, w których narkodeforestacja ma miejsce. Myślę, że obie Was zaskoczą i będą ciekawostką. Kokaina zabija lasyContinue reading

prasa drukowana
Z Nauki

Internet vs. prasa drukowana

Rozwój internetu wraz z innymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi, takimi jak komputery osobiste, czy telefony komórkowe, dostarczył elektronicznych alternatyw gazetom oraz materiałom drukowanym w ostatnich dekadach. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przebadali jak prasa drukowana doświadczała szybkiego rozwoju internetu w ostatnich latach, i jak zmieniał on światowy popyt na papierowe materiały drukowane.

Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze.
Z Nauki

Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze – nowy raport 2017.

Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze – nowy raport 2017. Raport powstał we współpracy szwedzkiego Naturvårdsverket (odpowiednik GDOS) oraz szwedzkiego państwowego urzędu do spraw energetyki Energimyndigheten i opracowany został przez naukowców ze szwedzkiego uniwersytetu w Lund. Summary, zestawienie najważniejszych wniosków jest zamieszczone w języku angielskim i dostępne na początku tego wielostronicowego raportu http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6740-3.pdf?pid=19704 Ja spróbuję wybrać najważniejsze punkty. – Elektrownie wiatrowe stanowią większy problem dla nietoperzy niż dla ptaków. Wynika to z faktu iż więcej nietoperzy niż ptaków ginie oraz z faktu że wypadkiContinue reading