Tag: Ikea

Ikea szuka ciągle nowych dostawców.
Leśnictwo Międzynarodowe

Ikea szuka ciągle nowych dostawców i nowych metod produkcji.

Ikea szuka ciągle nowych dostawców i nowych metod produkcji. Patrzymy w tym poszukiwaniu ponad granicami mówi Ulf Johansson noszący tytuł Global Wood Supply & Forestry Manager w Ikea. A granic do spoglądania ma Ikea sporo bo zakupuje surowiec drzewny w 54 krajach i jego masa wynosiła w roku 2016 aż 19 m3, z tego 3 mln m3 z przeznaczeniem na papier, 10 mln m3 na płyty i 6 mln m3 na meble drewniane masywne. Tak pisze czasopismo Forum, wydawane przez Sveaskog w https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/ikea-satsar-pa-tra/ Ta cyfraContinue reading

Rumuńskie pierwotne lasy bukowe
Leśnictwo Międzynarodowe

Rumuńskie pierwotne lasy bukowe a sprawa polska.

Rumuńskie pierwotne lasy bukowe a sprawa polska. Profesor Rainer Luick z Uniwersytetu w Rottenburg jest na pewno znany czytelnikom Monitora Leśnego jak i sądzę, poniższy tekst. To opracowanie powinni przeczytać wszyscy zainteresowani tematem zachowania w Europie lasów bukowych, pierwotnych i starych, a zwłaszcza tych ujętych na listę UNESCO Heritage. http://www.saveparadiseforests.eu/wp-content/uploads/2017/11/Suceava_2017_03112017_Luick_MS.pdf Niezależnie od wartości naukowych tej pracy i tutaj nie mogę się powstrzymać od uwagi, że styl opracowania przydałby się polskim pracom naukowym, to wnioski, te polityczne, wypływające z tekstu zawartego w pracy profesora Rainera LuickaContinue reading

Ikea podnosi poprzeczkę.
Leśnictwo Międzynarodowe

Ikea podnosi poprzeczkę.

Ikea podnosi poprzeczkę. W ciągu najbliższych 3 lat wszystkie towary zawierające drewno i pochodzące z fabryk oraz od dostawców Ikei będą posiadać certyfikat FSC albo składać się z drewna z odzysku. http://www.skogsaktuellt.se/artikel/54150/brist-pa-certifierad-skog.htmli To stworzy problem dla szwedzkich dostawców drewna dla Ikei, uważa Ulf Johansson, szef Ikei w dziale Dostawy surowca drzewnego (po szwedzku surowca leśnego – skogsråvara). I sam przyznaje że Ikea zaczyna spoglądać w kierunku wschodnim aby zabezpieczyć sobie surowiec. W roku 2016 potrzebowała Ikea 16 mln m3 surowca drzewnego i o tym jakContinue reading

Szwedzki eksport do Polski,
Leśnictwo Międzynarodowe

Szwedzki eksport do Polski.

Szwedzki eksport do Polski. Szwedzki eksport do Polski to tytuł artykułu w czasopiśmie Forum Sveaskog, czasopiśmie firmowym szwedzkich lasów państwowych Sveaskog. Jakim eksportem chwali się Sveaskog? Eksportem surowca drzewnego ze swoich lasów ale w formie tarcicy, na potrzeby polskich firm przemysłu drzewnego. Artykuł opisuje przemysł drzewny w Wielkopolsce, wspomina o czwartym miejscu polskiego przemysłu meblarskiego na świecie oraz o bardzo szybkim rozwoju innych gałęzi przemysłu drzewnego oraz budownictwa drewnianego w tym rejonie Polski. Tradycyjnie wymieniana jest też Ikea, na potrzeby której pracuje wiele polskich firm. CharlottaContinue reading