Tag: Ikea

Ikea podnosi poprzeczkę.
Leśnictwo Międzynarodowe

Ikea podnosi poprzeczkę.

Ikea podnosi poprzeczkę. W ciągu najbliższych 3 lat wszystkie towary zawierające drewno i pochodzące z fabryk oraz od dostawców Ikei będą posiadać certyfikat FSC albo składać się z drewna z odzysku. http://www.skogsaktuellt.se/artikel/54150/brist-pa-certifierad-skog.htmli To stworzy problem dla szwedzkich dostawców drewna dla Ikei, uważa Ulf Johansson, szef Ikei w dziale Dostawy surowca drzewnego (po szwedzku surowca leśnego – skogsråvara). I sam przyznaje że Ikea zaczyna spoglądać w kierunku wschodnim aby zabezpieczyć sobie surowiec. W roku 2016 potrzebowała Ikea 16 mln m3 surowca drzewnego i o tym jakContinue reading

Szwedzki eksport do Polski,
Leśnictwo Międzynarodowe

Szwedzki eksport do Polski.

Szwedzki eksport do Polski. Szwedzki eksport do Polski to tytuł artykułu w czasopiśmie Forum Sveaskog, czasopiśmie firmowym szwedzkich lasów państwowych Sveaskog. Jakim eksportem chwali się Sveaskog? Eksportem surowca drzewnego ze swoich lasów ale w formie tarcicy, na potrzeby polskich firm przemysłu drzewnego. Artykuł opisuje przemysł drzewny w Wielkopolsce, wspomina o czwartym miejscu polskiego przemysłu meblarskiego na świecie oraz o bardzo szybkim rozwoju innych gałęzi przemysłu drzewnego oraz budownictwa drewnianego w tym rejonie Polski. Tradycyjnie wymieniana jest też Ikea, na potrzeby której pracuje wiele polskich firm. CharlottaContinue reading