Co robić przy polowaniu

Bariera a nie okrążanie – aktualna sytuacja z wirusem afrykańskiego pomoru świń w Belgii. 

Bariera a nie okrążanie – aktualna sytuacja z wirusem afrykańskiego pomoru świń w Belgii. 

Tak można określić przedsięwzięcia usiłujące powstrzymać rozszerzenie się afrykańskiego pomoru świń z Belgii na sąsiadujące terytorium francuskie.

Myśliwi i rolnicy belgijscy zaczęli budować w połowie października barierę w postaci ogrodzenia elektrycznego, rozciągającą się na długości 13 km, w departamencie  Meurthe-et-Moselle, pomiędzy miejscowościami Valansart i Virton. Bariera ma iść dalej, 18 km w kierunku miejscowości Aubange. 

Podobna powstała już wzdłuż drogi RN 891 i ma długość 15 km. 

Koszty są spore, na razie 435.000 euro ale czy ich poniesienie da jakieś efekty? 

Département de la Nature et des Forêts – DNF, w Regionie Walońskim Belgii uważa że tak – takie ogrodzenia powinny powstrzymać przemieszczanie się dzików osłabionych chorobą. 

Tereny leśne w południowo-wschodniej Belgii, na których odkryto chorobę ASF podzielone zostały na trzy strefy. 

W pierwszej o nazwie strefy rdzeniowej o powierzchni 12.562 ha obowiązuje zakaz polowania, dożywiania zwierzyny, ruchu ludności i eksploatacji lasu. 

Druga strefa, strefa tzw. zaworowa, liczy 29.183 ha i obowiązuje w niej zakaz polowania, dożywiania zwierzyny i ruchu ludności. Eksploatacja lasu jest dozwolona w przypadkach koniecznych i może być przeprowadzana tylko przez fachowców. W strefie tej poszukuje się ciał padniętych dzików w celu ich analiz oraz stawia się bariery w postaci ogrodzeń elektrycznych. 

Trzecia strefa o powierzchni 21.101 ha nosi nazwę strefy wzmocnionej obserwacji i zakazów oraz nakazów w niej nie brakuje. 

M.in. jest to: 

– zakaz dożywiania

  nakaz aktywnego poszukiwania padniętych dzików i natychmiastowej analizy 

– zakaz polowania na dziki i jeleniowate za wyjątkiem polowania z zasiadki

– obowiązek organizacji akcji zniszczenia ciał upolowanych dzików przez myśliwych polujących w ten sposób a w przypadku polowania nocnego strzały śmiertelne i padnięcia dzika muszą być potwierdzone przez pracownika administracji DNF

– konieczność przestrzegania przez myśliwych, pracowników administracji DNF i innych ścisłych przepisów bezpieczeństwa biologicznego

– transport padniętych i upolowanych dzików w celu ich zniszczenia muszą przeprowadzać specjaliści 

– eksploatacja lasu jak i ruch ludności podlega pewnym ograniczeniom. 

Na zewnątrz tych stref każdy przypadek znalezienia padniętego dzika powinien być natychmiast meldowany do administracji DNF. 

https://www.sillonbelge.be/3222/article/2018-10-12/peste-porcine-africaine-trois-zones-specifiques-et-de-nouvelles-mesures-de-lutte

Ile przypadków dzików z wirusem ASF stwierdzono do tej pory w Belgii? 

Na to pytanie odpowiadał przed kilkoma dniami minister rolnictwa Regionu Walońskiego René Collin, tłumacząc sytuację komisji parlamentarnej.

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_peste-porcine-africaine-on-n-en-est-pas-encore-au-pic-de-l-epidemie-avertit-rene-collin?id=10064940

Według danych na dzień 1 listopada 2018 przeanalizowano 275 ciał padniętych dzików i w 159 stwierdzono wirus ASF. 

– Nie jesteśmy jeszcze u szczytu epidemii, powiedział on, cały czas idziemy w górę.  W dalszym ciągu nie wiemy jak wirus przywędrował do Belgii ale skłaniamy się do odrzucenia hipotezy związanej z manewrami NATO żołnierzy belgijskich na terytorium Europy wschodniej (tak ta zachodnia określa dawne kraje Układu Warszawskiego – moja uwaga). 

Przedstawiciel naszej armii, mówi minister René Collin, zapewnił o podejmowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa biologicznego przez żołnierzy belgijskich. 

Niemniej jednak podejrzenia o udział armii w rozszerzaniu wirusa ASF rozszerzyły się i na Niemcy. 

Niemiecki minister rolnictwa Julia Klöckner z CDU podkreśla wagę dokładnego czyszczenia pojazdów militarnych wracających do baz w Niemczech, pisze w swoim oświadczeniu niemiecki związek łowiecki Deutscher Jagdverband.

https://www.jagdverband.de/content/kl%C3%B6ckner-wirbt-f%C3%BCr-st%C3%A4rkere-vorbeugung-gegen-schweinepest

(Cytuję głos niemiecki według tłumaczenia szwedzkiego, jeżeli błędnie, to proszę o skorygowanie, bo moja znajomość języka niemieckiego jest bardzo mizerna – moja uwaga)

 Powracanie do baz po manewrach… Ciekaw jestem jak to będzie po aktualnych manewrach NATO w Norwegii, w świetle tamtejszej epidemii choroby CWD u dzikich renów jak i również u łosi oraz jeleni. 

https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/transmissibla-spongiforma-encefalopatier-tse-och-prioner/chronic-wasting-disease-cwd

2200 sztuk dzikich renów ma być odstrzelone do końca 2018 roku 

https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/nu-skjuts-2200-vildrenar-i-norge

i jak do tej pory nie stwierdzono podobieństwa norweskiej choroby CWD do jej amerykańskiej odmiany. 

https://www.vetinst.no/nyheter/styrket-teori-om-at-skrantesjuke-cwd-i-norge-ikke-kommer-fra-nord-amerika

Jak choroba CWD dotarła do Norwegii w roku 2016 jest w dalszym ciągu zagadką.


Zdjęcie: jakt-resor

Dodaj komentarz