Dęby

Dęby na Visingsö, największy szwedzki kompleks lasów dębowych (Quercus robur)

Dęby na Visingsö, największy szwedzki kompleks lasów dębowych (Quercus robur)

Visingsö jest wyspą leżącą na jeziorze Vättern, drugim co do wielkości jeziorze szwedzkim o powierzchni 1893 km2, położonym w Szwecji południowo-środkowej. 

Sama wyspa ma z kolei powierzchnię 25 km2 i bogate tradycje historyczne związane z jej centralnym położeniem oraz łatwością obrony przed najeźdźcami. 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Visings%C3%B6

Lasy dębowe na Visingsö mają równie bogatą historię. Zostały one założone w roku 1831 i przyczyną była utrata przez Szwecję terenów Pomorza Zachodniego na mocy traktatu pokojowego w Kilonii w roku 1814. 

Tereny te były w posiadaniu Szwecji od czasów pokoju westfalskiego w roku 1648 i stopniowo przekazywane w XVIII wieku, poprzez wykup, państwu pruskiemu. Resztki, z wyspą Rugia i miastami Stralsund oraz Greifswald oddano Danii w traktacie kilońskim ale w zamian żądając terenu Norwegii, będącej od roku 1397 w unii personalnej z Danią. 

Czasy wojen napoleońskich są dla ludzi zainteresowanych historią szczególnie ciekawym okresem. 

Bo co powiedzieć o marszałku napoleońskim Jean Baptiste Bernadotte, wybranym na króla Szwecji w roku 1810, na fali ogromnej popularności Napoleona i dzięki poparciu Napoleona, a który jako król Szwecji Karl XIV Johan i założyciel dynastii Bernadotte przeszedł na stronę Wielkiej Brytanii w jej wojnie przeciw sojusznikowi Napoleona, Danii? 

Realpolitik. 

W każdym razie Szwecja zmusiła wtedy Norwegię do kolejnej unii personalnej, zakończonej w roku 1905 i powstaniem w tym samym roku niepodległego Królestwa Norwegii. 

Zachodnie Pomorze, te początkowe z roku 1648, będące w wieku XVII w rękach Szwecji, obejmowało również, do roku 1720, miasto Stettin (dzisiejszy polski Szczecin). 

Ale z punktu widzenia tematu tytułowego najważniejszym była utrata przez Szwedów w roku 1814 bogatych dębowych lasów pomorskich i wynikająca stąd obawa szwedzkiej admiralicji o powstałe braki w dostępie do strategicznego wtedy surowca, drewna dębowego. 

Szwedzki Riksdag podjął więc w roku 1829 decyzję o zasadzeniach rocznych dęba na powierzchni 200 tunnland (1 tunnland – 4.936 m2) w ciągu najbliższych 200 lat i takie plantacje dęba zaczęły powstawać na wyspie Vising już w roku 1831 a w ciągu najbliższych 10 lat zasadzono tam około 300.000 sadzonek dębów. 

Miejsce wybrano z uwagi na bardzo korzystny dla dęba klimat jak i na warunki obronne wyspy, tak aby napastnik nie mógł  spalić przyszłych lasów dębowych. 

Historia i rozwój techniczny przyczyniły się do faktu iż powstało na Visingsö tylko 750 ha lasu dębowego a z tego zachowało się do dziś tylko 360 ha w jednolitym kompleksie leśnym. 

Takie lasy dębowe, jakie dzisiaj stoją na Visingsö, z prostymi, wyrośniętymi i pozbawionymi konarów pniami, są w dzisiejszej Szwecji lasami unikalnymi i przyciągającymi zainteresowanie nie tylko turystów ale i nauki leśnej. 

Czysto administracyjnie były one zawsze lasami Korony szwedzkiej i aktualnie zarządzane są przez urząd państwowy Statens fastighetsverk, SFV, (Posiadłości Państwa), który podlega ministerstwu finansów. 

W roku 1975 dęby były już gotowe do ścinki i budowy okrętów wojennych ale marynarka szwedzka podziękowała, tłumacząc to innym priorytetem materiałowo-konstrukcyjnym. 

Dzisiaj SFV kontynuuje dalej prace związane z użytkowaniem dębów na Visingsö, nie traktując je jako źródło materiału budowlanego ale jako pielęgnacje lasów będących bogactwem kulturowo-przyrodniczym Szwecji. 

– Dęby na Visingsö nie są klasycznymi, względnie niskimi dębami z rozłożystą koroną. Są to dęby które wzrastały w zwarciu, były podkrzesywane, pnie są wysokie i proste. Pomiędzy nimi sadzono modrzewie i świerki, tak aby ocieniały odziomki i zapobiegały tworzeniu gałęzi. Zdarza się że zwiedzający pytają się gdzie te dęby, bo na pierwszy rzut oka ich nie widać, za wyjątkiem prostych drzew z wysoko osadzoną koroną, mówi Johannes Kraft, zarządca tego lasu z ramienia SFV, noszący tradycyjny szwedzki tytuł skogvaktare, odpowiednik polskiego leśniczego, w artykule News Cision  z roku 2010

https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk/r/berattelsen-om-sveriges-rakaste-ekskog—fran-planta-till-planka–pa-visingso-odlas-ek-av-hogsta-kvalitet,c532412

– W ostatnich dwu latach zasadziliśmy około 10.000 nowych sadzonek dęba, aby zwiększyć powierzchnię lasu jak i wyrównać luki i wypady starych drzew. Sadzimy na kopczykach, w więźbie 7 m na 7 m i grodzimy zabezpieczając przed zwierzyną. Naszym celem gospodarczym nie jest produkcja surowca ale zabezpieczenie tego lasu dla przyszłych pokoleń, mówi Pär Färdmo, jeden z szefów Statens fastighetsverk. 

Ale mimo wszystko surowiec jest wykorzystywany. Dęby na Visingsö dały parkiet na zamku królewskim w Sztokholmie czy w siedzibie ambasady szwedzkiej w Pretorii jak i klepki do beczek przy dojrzewaniu jedynej szwedzkiej marki whisky Macmyra. 

Impulsem dla mnie do zainteresowania się podobnym tematem była ostatnia, sprzed kilku dni, informacja News Cision, na temat dygitalizacji 125-letnich informacji naukowo-gospodarczych  na temat prowadzenia gospodarki leśnej w lasach dębowych na Visingsö. 

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/roen-fraan-flottans-ekskog-ska-bli-raad-foer-dagens-ekplanteringar-2882720?utm_campaign=Alert

Te 125 lat badań naukowych dotyczy założonych pod koniec XIX wieku powierzchni próbnych w ramach projektu naukowego. 

Ówcześni zarządcy i naukowcy, pod przewodnictwem Israela af Ström byli bardzo dokładni i notowali każdy pomiar, mówią dzisiejsi naukowcy z SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Per-Magnus Ekö i Ulf Johansson. 

– Mamy bardzo dużo pożytecznej informacji, ale leżącej w stosach papieru, gromadzących kurz i chodzi po prostu o przerzucenie jej do komputerów, mówią oni. 

  Przejrzenie wszystkiego wymaga czasu, ale przy okazji możemy przeprowadzając dygitalne analizy odkryć ewentualne błędy pomiarowe oraz je skorygować. Między innymi będziemy mogli stworzyć nowe tabele wzrostu i przyrostu dęba,  mając do porównania znacznie dłuższy okres czasowy. Podobnie pomocne będą informacje o pielęgnacji lasu i jego ekonomii. Pewne powierzchnie próbne zbliżają się do końca swego cyklu naukowo-życiowego z uwagi na wiek drzew, ale powstają nowe, mówią Per-Magnus Ekö i Ulf Johansson. 

Ta informacja o dygitalizacji 125-letnich pomiarów gospodarczo-naukowych zobowiązuje mnie w pewnym stopniu, zależnym od chęci odpowiedzi, do postawienia pytania o podobne zamiary czy ewentualnie już wykonane prace odnośnie dębowych polskich lasów krotoszyńskich.   

Zdjęcie: mynewsdesk

2 myśli na temat “Dęby na Visingsö, największy szwedzki kompleks lasów dębowych (Quercus robur)

  1. Faktycznie to bardzo wyjatkowe miejsce, dodatkową ciekawostką jest fakt, że występuje tam najorawdopodobniej najdalej na północ wysunięte stanowisko tak licznie występującej jodły pospolitej z tak licznym odnowieniem naturalnym!
    Miejsce warte odwiedzin.

Dodaj komentarz