Fern - Paproc

Fern – Paproć, o statystyce i planach gospodarki leśnej w krajach UE.

Fern – Paproć, o statystyce i planach gospodarki leśnej w krajach UE.

Organizacja NGO Fern https://en.m.wikipedia.org/wiki/FERN ogłosiła przed kilkoma dniami raport podważający statystykę wielu krajów UE zawartą w tzw. National Forestry Accounting Plan (NFAP).
https://www.fern.org/news-resources/key-forest-rich-countries-fail-to-acknowledge-climate-impact-of-increased-logging-says-eu-expert-group-957/

Co to za plany?

Są to krajowe plany rozliczeń dla leśnictwa, związane z LULUCF i  polski wygląda następująco:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Krajowy_Plan_Rozliczen_dla_Lesnictwa/NFAP_2018_POLAND_ENG_FINAL.pdf

Rozliczenia dotyczą nowych zasad gospodarowania leśnym surowcem drzewnym co ma doprowadzić w latach 2021-30 do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE.

Po kilkuletnich konsultacjach Rada i Parlament Europejski zadecydowały w roku 2018 że limit referencyjny rocznego pozyskania drewna będzie oparty na dekadzie 2000-2009.
O tym projekcie pisaliśmy na Monitorze Leśnym w roku 2017
https://www.forest-monitor.com/pl/parlament-europejski-glosowal-13-wrzesnia-2017-o-wniosku-lulucf/ i już wtedy widoczne było to co Puls Biznesu nazwał później bez ogródek porażką dyplomacji leśnej
https://www.pb.pl/porazka-lesnej-dyplomacji-932109

Na usprawiedliwienie tzw. leśnych dyplomatów można dodać iż w roku 2017 zajmowali się pacyfikacją ekologów w Puszczy Białowieskiej, a nie głupstwami typu wniosku do LULUCF.

Pewne kraje jak np. Szwecja wykorzystały te narodowe plany do przedstawienia swoich metod obliczania i rozliczenia pozyskania drewna i pisałem tym w
https://www.forest-monitor.com/pl/lulucf-a-szwedzkie-pozyskanie-drewna/

Czy tylko Szwecja?

Non Governmental Organization Fern pisze:

Mimo kryzysu klimatycznego większość krajów europejskich planuje zwiększyć pozyskanie drewna w swoich lasach.
To pociągnie za sobą zmniejszenie zdolności tych krajów do pochłaniania CO2 w wysokości do 400 mln ton w latach 2021 – 2025.

Ta ilość odpowiada wydalaniu rocznemu CO2 Francji i Finlandii, twierdzi grupa ekspertów, badająca gospodarkę leśną krajów europejskich na podstawie opublikowanych przez te kraje swoich National Forestry Accounting Plan (NFAP).

Organizacje ochrony środowiska podjęły razem próbę zbadania wpływu gospodarki leśnej na zmniejszanie wydalania CO2, pisze Fern. Ich zdaniem bogate w lasy kraje Europy, takie jak Finlandia, Szwecja, Słowenia, Łotwa i Polska nie raportują efektów klimatycznych rosnącego pozyskania drewna.

– Rezultat jest kompromitujący dla krajów takich jak Szwecja i Finlandia, które przedstawiają się zawsze jako wiodące w pracach nad poprawieniem klimatu.

– National Forestry Accounting Plans (NFAP) są skomplikowane technicznie i trudne do zrozumienia ale ich zbadanie jest decydujące dla rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Jeżeli nie mamy lasów zdolnych do pochłaniania CO2 z atmosfery, to niemożliwością jest osiągniecie celu utrzymania wzrostu temperatury o 1.5 stopnia C. Planowane zwiększanie pozyskania drewna w wyniku cięć w lasach będzie odpowiadać dotychczas nieporównywalnemu zmniejszeniu możliwości pochłaniania CO2 przez lasy,, mówi Hannah Mowat z Fern.

Grupa ekspertów z Fern wskazuje na wiele krajów i tak:

– Polska – planuje zwiększyć pozyskanie o 44% ale z tego tylko 12% ma być zaksięgowane jako wpływające na emisję CO2

– Finlandia – jej pozyskanie wzrośnie o 1/4 ale kraj nie ma planu na zaksięgowanie zwiększonego wydalania CO2 do UE

– Słowenia – jej referencyjna wartość pozyskania zgłoszona w planie na lata 2021-2025 oznacza zmniejszenie zdolności pochłaniania CO2 przez jej lasy o 50%

– Łotwa – Kraj ten chce mieć tak wysoki poziom pozyskania drewna że jej lasy będą stanowić czyste źródło wydzielania CO2

– Szwecja – tutaj Szwedzi argumentują że ich planowane pozyskanie, większe o 10%, będzie w zupełności zrównoważonym i nie przyczyniającym strat klimatycznych

– Slowacja – w tym kraju pozyskanie surowca drzewnego wzrosło w ostatnich 20 latach o 97% co zmniejszyło znacznie możliwości tamtejszych lasów do pochłaniania CO2 i ta sytuacja będzie trwała dalej w najbliższych 10-leciach

– Irlandia – Lasy Irlandii są tak mocno wycinane że od roku 2018 stanowią czyste źródło wydzielania CO2

– Estonia – Możliwości tamtejszych lasów do pochłaniania CO2 zmniejszyły się w dużym stopniu z uwagi na wzrost cięć w lasach dojrzałych

Hanna Aho, rzecznik fińskiej organizacji NGO Fingo, organizacji będącej członkiem EU Expert Group mówi:

– National Forestry Accounting Plans (NFAP) są pierwszymi tego typu planami powstałym po paryskim porozumieniu klimatycznym w roku 2015 i państwa w UE powinny na poważnie podejść do naszych uwag, chcąc osiągnąć cele porozumienia w Paryżu.

Zdjęcie: pixels

Dodaj komentarz