Jak leśnicy francuscy walczą z pożarami lasu?

Jak francuscy leśnicy walczą z pożarami lasu?

Jak francuscy leśnicy walczą z pożarami lasu?

Office national des forêts (ONF) to odpowiednik we Francji polskich Lasów Państwowych, z tym że Francuzi gospodarują lasami publicznymi, nie tylko państwowymi. Powierzchnia tych lasów wynosi we Francji metropolitarnej 4,7 mln ha oraz dodatkowo 6 mln ha w departamentach zamorskich. Ogólna powierzchnia lasów Francji metropolitarnej wynosi 16,3 mln, co stanowi 29,7% powierzchni kraju (Wiki, 2011).

Leśnicy ONF mają nad sobą nadzór dwu ministerstw: Rolnictwa, Żywności i Lasów (od roku 2017 tylko Ministerstwo Rolnictwa i Żywności) oraz Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju i Energii. To ostatnie nosi od tego roku lekko pompatyczną ale modną nazwę Ministère de la Transition Écologique et Solidaire czyli jakby ministerstwo solidarnych zmian ekologicznych albo solidarnego przejścia w ekologię, co by to nie oznaczało, poza zmianą pieczątek.

Od początku czerwca spłonęło we Francji 3.130 ha lasu, głównie we Francji południowej. W obrębie ONF działają ekipy DFCI, Défense de la forêt contre les incendies, czyli obrony przeciwpożarowej lasu.
http://www.prevention-incendie-foret.com/dangers-incendie/defense-des-forets-contre-lincendie-dfci

DFCI dysponuje siecią dróg przeciwpożarowych zamkniętą dla normalnego ruchu, następnie siecią punktów wodnych, siecią wieży-dostrzegalni ognia z obserwatorami oraz współpracuje z patrolami naziemnymi składającymi się z ochotników CCFF czyli komitetów komunalnych (około 10.000 ochotników na terenie całej Francji) oraz pracowników terenowych ONF i pracowników DFCI.
Te patrole wyposażone są w samochody 4×4 i zbiorniki z 600 L wody i w okresie wysokiego ryzyka na terenach wysokiego ryzyka są pierwszymi w zwalczaniu powstałych pożarów.
Potem istotne są pasy przeciwpożarowe (tutaj czytam o współpracy z rolnikami, wypasającymi na tych pasach bydło) oraz bardzo ważne są patrole powietrzne, w ciągu roku co najmniej 1500 h lotów patrolowych.
Polscy leśnicy-pożarnicy, czytając o pracy DFCI, na pewno doskonale poznają się w tym opisie.

Dodać do niego należy informację również bardzo ważną.

W rejonie Morza Śródziemnego decydująca rolę w zwalczaniu pożarów leśnych odgrywają samoloty. We Francji podlegają one Obronie Cywilnej i w roku 2012 taka flota powietrzna składała się z 12 Canadair CL-415, 9 Tracker i 2 Dash8. https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion_bombardier_d%27eau
W spisie modeli samolotów gaszących pożar wymienia Wiki również PZL-Mielec M-18 Dromader no i m.in. Antonow AN -32P.

Szwedzi w pożarze w roku 2014 (14.600 ha) skorzystali z pomocy trzech włoskich Bombardierów. Przedtem gasili bombami 1000 L z helikopterów i było to zwykłą zabawa, jak strażacy na ziemi to określali. Dopiero 5-dniowa praca Bombardierów przyniosła od razu efekty.
Dyskusji o konieczności posiadania takiej floty pożar szwedzki tutaj nie wywołał. Koszty utrzymania są nieproporcjonalnie duże w stosunku do ryzyka powstawania tak dużych pożarów. Ten z roku 2014 nie miał odpowiednika, pod względem wielkości, w ciągu ostatnich co najmniej 100 lat.

Pracę albo walkę z pożarami przez francuskich leśników z DFCI można opisać jako pięcioetapową.

http://www.onf.fr/++oid++5c68/@@display_advise.html

Etap 1.
Dzięki sieci obserwatorów (identycznej jak ta polska z obserwatorami na dostrzegalniach ognia) i patroli naziemnych może DFCI zlokalizować szybko teren pożaru i wezwać straż pożarną. Następnie leśnicy przechodzą do współpracy ze strażakami informując o drogach, zbiornikach wodnych, typie lasu itp.

Etap 2.
Leśnicy opracowują mapy lokalizacyjne terenu pożaru, na podstawie swoich informacji o lesie. To ułatwia bardzo walkę strażaków z pożarem.
Tak mówi Luc Venot, koordynator DFCI przy pożarze w Saint-Cannat, gdzie spłonęło 800 ha lasu: To podstawowa czynność. Strażacy nie mogą błądzić w lesie. Razem z moją ekipą pracowaliśmy do późnej nocy aby sporządzić dobre mapy, cały czas w pogotowiu do następujących zmian.

Etap 3.
W przypadku dużych pożarów oraz w przypadku wątpliwych przyczyn jego wybuchu wchodzą leśnicy z ONF do grup specjalistów badających pożary. Są to strażacy, policja, żandarmeria oraz właśnie leśnicy.

Etap 4.
Od roku 2016 europejska agencja kosmiczna udostępnia zdjęcia satelitarne terytorium francuskiego, co pozwala na analizę sytuacji pożarowych, opracowywanie map stref zagrożeń itp. Zdjęcia te są darmowe i pozwalają na oceny wszystkich pożarów większych niż 50 ha.

Etap 5.
Po pożarze.
To współpraca z władzami gminnymi dotyczącymi usuwania drzew niebezpiecznych, usuwanie drzew z uwagi na gradację szkodników owadzich, grzybów, usuwanie drzew ze względów estetycznych no i z uwagi na odbudowę spalonego lasu, jego odnowienie poprzez samosiew lub sadzenie.

Link w tym artykule pokazuje pracę lokalnego centrum zwalczania pożarów leśnych w departamencie Var, w południowej Francji. ( Pour en savoir plus).


Zdjęcie: Var-Matin

 

 

Skickat från min iPad

Dodaj komentarz