PANEL: PRZYSZŁOŚĆ LASÓW I LEŚNICTWA W POLSCE

Dziś publikujemy nagranie z panelu, który miał miejsce na Polskim Kongresie Leśnym (17 maj 2021). Eksperci zasiadający w panelu odpowiadają na pytania dotyczące przyszłości lasów i leśnictwa w Polsce. Zapraszamy!


Krótko o panelu

Panel skupia się na dwóch istotnych tematach:

 1. Lasy i Klimat
 2. Zarządzanie lasami w Polsce

Uczestnikami panelu są:

 • Wiesław Krzewina (Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Krzysztof Niedziałkowski (Polska Akademia Nauk (PAN), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży)
 • Krzysztof Adamowicz (Kierownik Katedry Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
 • Tomasz Żylicz (Były Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (UW)

Uczestnicy panelu odpowiadają na pytania takie jak:

 • Dlaczego możemy obecnie zaobserwować narastający kryzys w ochronie przyrody i lasów w Polsce?
 • Czy rozdzielenie funkcji produkcyjnej od ochronnej może być optymalnym rozwiązaniem dla polskiej przyrody i leśnictwa w Polsce z punktu widzenia ekonomii?
 • Czy unijna strategia ds. bioróżnorodności 2030 może być szansą czy zagrożeniem dla polskiej przyrody oraz gospodarki leśnej na najbliższe dekady?
 • Dlaczego tak trudno w Polsce jest powiększyć albo utworzyć nowe obszary chronione?
 • Dlaczego obecna forma LP nie jest optymalna? W którą stronę powinna iść zmiana w takim razie?
 • Jakie należy wprowadzić mechanizmy aby odpolitycznić LP i wprowadzić mechanizmy by zapewnić dobrą jakość kadr, oraz by na stanowiskach w LP zasiadali ludzie kompetentni i dobrze przygotowani do realizacji zadań stojących przed LP w kontekście nowych wyzwań?
 • Czy LP utraciły społeczne zaufanie i rolę przyrodniczego eksperta zaufania?

Dodaj komentarz