społecznej odpowiedzialności

Czy na odpowiedzialności można zarobić?

 Czy na społecznej odpowiedzialności biznesu można w ogóle zarobić? Zobaczcie sami!


Obecnie trwa moda na wytwarzanie produktów w jak najbardziej ekologiczny i społecznie odpowiedzialny sposób. Społeczna odpowiedzialność biznesu (lub inaczej CSR- Corporate Social Responsibility) to hasło, które można znaleźć praktycznie na każdej stronie internetowej większej bądź mniejszej firmy o zasięgu lokalnym bądź globalnym.

Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Często słyszymy o przyjaznych środowisku produktach czyszczących, certyfikowanej kawie lub lasach, czy ekologicznych produktach żywnościowych.

Powstaje zatem pytanie, czy na odpowiedzialności da się zarobić?

To pytania postawili sobie naukowcy ze Szkoły Biznesowej Leonard’a Stern’a oraz Wydziału Marketingu na Uniwersytecie w Nowym Yorku (USA). Zadali sobie trud by zbadać czy ludzie w ogóle chcą płacić więcej za produkty uchodzące za „społecznie odpowiedzialne”.

Przeprowadzili metaanalizę 83 opublikowanych i nieopublikowanych artykułów naukowych dotyczących różnych kategorii produktów i krajów by lepiej zrozumieć różnice w płaceniu za produkty społecznie odpowiedzialne (premium).

Metaanaliza to nic innego jak przegląd systematyczny literatury z jakiegoś obszaru, wzbogacony o analizę uzyskanych wcześniej wyników, wnioskowanie i podsumowanie. Natomiast produkt premium (w tym przypadku społecznie odpowiedzialny) można zdefiniować jako taki produkt, za który klienci są w stanie zapłacić więcej niż za podobne produkty innych marek, nie uważane w powszechnym odbiorze za premium.

Wyniki badań

Wynik badań był bardzo ciekawy. Okazało się, że około 60% ludzi jest gotowych zapłacić wyższą cenę za produkt, który oferuje społeczną i środowiskową korzyść. Ci sami ludzie są w stanie zapłacić nawet o średnio 17,3% wyższą cenę za produkt premium.

Ten procent był nieco niższy dla społecznie odpowiedzialnych towarów trwałego użytku (np. meble) niż dla dóbr nietrwałego użytku (np. papier toaletowy).

Wyniki również pokazały, że konsumenci są gotowi zapłacić najwyższą cenę premium za dobra, które przynoszą korzyści dla ludzi (np. dobre traktowanie pracowników), następnie już niższą za produkty przynoszące korzyści dla zwierząt (np. większe klatki), i na końcu za dobra przyjazne środowisku.

Badanie to wydaje się szczególnie istotne dla sprzedawców detalicznych sprzedających produkty często kupowane, nietrwałego użytku oraz jednocześnie społecznie odpowiedzialne. Dlaczego?

Mogą oni bowiem uzyskiwać wyższe ceny za swoje produkty premium niż sprzedawcy dóbr trwałego użytku.


Źródło: Tully, Stephanie M. and Winer, Russell S., Are People Willing to Pay More for Socially Responsible Products: A Meta-Analysis (March 27, 2013). Social Science Research Network.

Zdjęcie tytułowe: Igła sosny kanaryjskiej (Pinus canariensis) – Teneryfa.
Autor zdjęcia: Rafał Chudy

Dodaj komentarz