gęstość sieci dróg leśnych

Optymalna gęstość sieci dróg leśnych w Polsce

W Lasach Państwowych gęstość sieci dróg leśnych wynosi około 25 m/ha (w tym tylko 4 m/ha dróg utwardzonych). Jest to wskaźnik dużo niższy w porównaniu z innymi krajami zachodnioeuropejskimi. Na przykład w Niemczech wskaźnik ten wynosi średnio 40, we Francji 35, a w Szwajcarii sięga nawet 60 m/ha. Czytajcie dalej jaka powinna być optymalna gęstość leśnej sieci drogowej w Polsce.


Optymalna gęstość dróg leśnych może przyczynić się do skrócenia zrywki drewna, a w konsekwencji zmniejszeniu kosztów operacyjnych przedsiębiorstw leśnych. Po drugie nasycenie obszarów leśnych odpowiednią gęstością sieci dróg przyczynia się do poprawy transportu ludzi, maszyn, produktów leśnych, a także sprawnego wywozu surowca drzewnego. Ponadto zwiększa się bezpieczeństwo pożarowe lasów.

Przeczytajcie koniecznie artykuł o innych problemach związanych z drogami leśnymi w Polsce: Polskie drogi leśne.

Naukowcy z Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie podjęli się przeprowadzenia badań nad ustaleniem optymalnej gęstości sieci dróg leśnych, minimalizującej koszty transportu drewna i uwzględniającej jednocześnie obecne oraz przyszłe zadania w zakresie pozyskania i wywozu drewna.

Skupiono się głównie na docelowej gęstości dróg leśnych z nawierzchnią utwardzoną, przystosowaną do ruchu samochodów wysokotonażowych. Badania przeprowadzono na grupie 44 nadleśnictw. Obliczone zostały cztery różne warianty optymalnej gęstości dróg, w zależności od zmian kluczowych parametrów:

  • Wariant I (podstawowy),
  • Wariant II – zakładający zwiększenie kosztów zrywki o 50%,
  • Wariant III – zakładający zmianę dwóch parametrów jednocześnie, tj. kosztów zrywki o 50% i kosztów budowy drogi o 10%,
  • Wariant IV – zakładający zwiększenie dwóch parametrów jednocześnie w większej skali, tj. kosztów zrywki o 80% i kosztów budowy o 10%.

Tabela 1 pokazuje optymalną gęstość sieci dróg leśnych [m/ha] w wybranych nadleśnictwach według wariantów (I−IV).

RDLP Nadleśnictwo Prognoza pozyskania [m3/100ha] Koszty zrywki [zł/m3/km] Koszty budowy drogi [zł/km] I II III IV
Białystok Maskulińskie 605 32,9 213 405 7,0 8,5 8,2 9,0
Katowice Ujsoły 539 40,5 380 000 8,5 10,4 10,0 11,0
Kraków Nawojowa 357 32,2 380 000 6,2 7,6 7,2 7,9
Krosno Komańcza 875 40,6 213 405 9,3 11,4 11,0 12,0
Łódź Bełchatów 385 38,7 213 405 6,0 7,4 7,1 7,8
Olsztyn Srokowo 525 30,4 213 405 6,2 7,6 7,3 8,0
Poznań Jarocin 515 37,9 213 405 6,9 8,5 8,1 8,9
Radom Jędrzejów 580 30,0 213 405 6,5 8,0 7,7 8,4
Szczecin Gryfice 591 37,7 213 405 7,4 9,0 8,7 9,5
Szczecinek Czaplinek 576 32,5 213 405 6,8 8,3 8,0 8,7
Toruń Czersk 410 19,5 213 405 4,4 5,4 5,2 5,7
Warszawa Drewnica 300 37,1 213 405 5,2 6,4 6,1 6,7
Wrocław Wołów 593 27,2 213 405 6,3 7,7 7,4 8,1

Najciekawszy wynik, moim zdaniem,  został opisany dla wariantu podstawowego. Wyniki pokazały, że dla wariantu I optymalna gęstość dróg to średnio 6.5 m/ha. Na chwilę obecną w testowanych nadleśnictwach wartość ta jest zdecydowanie poniżej i wynosi 3.8 m/ha.

Według naukowców, aby zbliżyć się do wartości oczekiwanej (wzrost o 2,7 m/ha) należałoby w analizowanych nadleśnictwach wybudować dodatkowe 2 119 km dróg leśnych. W skali Lasów Państowych, aby osiągnąć optymalną wartość, konieczne byłoby dziesieciokrotne powiększenie infrastruktury drogowej.  


Źródło: Piekutin J., Kłapeć B., Orzechowski M. 2015. Gęstość sieci dróg leśnych – ekonomiczny punkt widzenia. Sylwan 159 (3): 179−187

Dodaj komentarz