Tag: Lasy Państwowe

Leśnictwo w Polsce

Lasy w Prawie Odbudowy Przyrody UE – Forest in the Nature Restoration Law. Wprowadzenie.

Lasy w Prawie Odbudowy Przyrody UE – Forest in the Nature Restoration Law. Wprowadzenie. Jak wiadomo Parlament Europejski przyjął 27 lutego 2024 roku ustawę o odbudowie zasobów przyrodniczych w krajach Unii Europejskiej. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240223IPR18078/parlament-przyjmuje-nowe-przepisy-o-odbudowie-zasobow-przyrodniczych Ta ustawaContinue reading

Leśnictwo w Polsce

Koniec mrzonek leśników Lasów Państwowych?

Koniec mrzonek leśników Lasów Państwowych? Swego czasu antropolog Pani Agata Agnieszka Konczal napisała bardzo interesującą pracę naukową, a następnie książkę, dostępną na sieci w https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/bf5fb645-2b3f-4f43-bcc2-5e0602b4c126/content, o której opis pokusiłem się na blogu https://www.forest-monitor.com/pl/diagnoza-antropologiczna-lesnika-lasow-panstwowych/ Autorka opisałaContinue reading

Bez kategorii

Czy Lasy Państwowe wspierają polską gospodarkę drzewną?

Czy Lasy Państwowe wspierają polską gospodarkę drzewną? Tak w każdym razie twierdzą na swojej stronie sieciowej https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/lasy-panstwowe-wspieraja-gospodarke-drzewna. Cytuję: „Lasy Państwowe są zmuszone przeciwstawić się kłamstwom i manipulacjom nt. gospodarki drewnem. Wbrew intencjonalnie rozpowszechnianym opiniom cenyContinue reading