Tag: minister klimatu Krista Mikkonen

Nowe wytyczne
Leśnictwo Międzynarodowe

Nowe wytyczne dotyczące nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do Metsähallitus.

Nowe wytyczne dotyczące nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do Metsähallitus. Państwo fińskie, jako właściciel lasów państwowych zmieniło swoje dyrektywy i wytyczne dla Metsähallitus, przedsiębiorstwa państwowego zarządzającego fińskimi lasami państwowymi, lasami ochronnymi i parkami narodowymi. Metsähallitus organizacyjnieContinue reading