Nowe wytyczne

Nowe wytyczne dotyczące nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do Metsähallitus.

Nowe wytyczne dotyczące nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do Metsähallitus.

Państwo fińskie, jako właściciel lasów państwowych zmieniło swoje dyrektywy i wytyczne dla Metsähallitus, przedsiębiorstwa państwowego zarządzającego fińskimi lasami państwowymi, lasami ochronnymi i parkami narodowymi.

Metsähallitus organizacyjnie odpowiada w pewnym stopniu szwedzkiemu Sveaskog czy nawet polskim Lasom Państwowym ale takie porównania są zawsze lekko mylące.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Metsähallitus

W każdym razie ministerstwo finansów w rządzie premiera Finlandii Sanna Marin zatwierdziło nowe dyrektywy i politykę własnościową dla Metsähallitus, która będzie obowiązywać w latach 2020-2024.

Metsähallitus będzie pracował według podwyższonych wymagań dotyczących zatrzymania zachodzącego w fińskich lasach zaniku przyrodniczej różnorodności oraz położy większy nacisk na leśną gospodarkę zrównoważoną.

Ta nowa polityka związana jest z centralnym planem fińskiego rządu dotyczącym osiągnięcia klimatycznej neutralności do roku 2035.

(Moja uwaga – jak wiadomo Unia Europejska ma podobny cel, nastawiony na rok 2050. Szwecja chce go osiągnąć w roku 2045.)

Inne cele postawione przed Metsähallitus mówią o zwiększeniu zapasów węgla w lesie o 10% przed rokiem 2035, dalej o postawieniu na aktywną ochronę przyrody i regeneracji torfowisk, na tworzeniu lasów  wielowiekowych i postawieniu na naturalne pożary leśne, na zlikwidowaniu przeszkód w postaci tam i progów wodnych na rzekach z wędrówkami ryb oraz na współdziałaniu rekreacji, turystyki oraz gospodarki reniferowej.

Konkretnie chodzi też o zwiększenie produktywności lasów gospodarczych Metsähallitus zarządzanych przez firmę Metsähallitus Metsätalous Oy poprzez zwiększenie przyrostu lasów przy pomocy nawożenia i użycia uszlachetnionych sadzonek oraz poprzez nowy program ochrony przyrody w tych lasach.

Dotychczasowa powierzchnia lasów wielowiekowych w lasach Metsähallitus ma wzrosnąć z 15% do 25% poprzez odpowiednie planowanie odnowień na powierzchniach zrębowych. Dotyczyć to będzie zwłaszcza torfowisk i terenów rekreacyjnych.

Wszystkie dodatkowe przedsięwzięcia spowodują wzrost kosztów oraz pewne zmniejszenie wielkości pozyskania, dlatego nowy poziom planowanej stopy zwrotu od zainwestowanego kapitału dla Metsähallitus będzie mniejszy oraz będzie wynosić 4,4% co ma dać co najmniej 114 mln euro dla skarbu Państwa na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego i będzie oznaczać mniejszy dochód o 18 mln euro.

Minister rolnictwa i lasów Jari Leppä jest przekonany że nowe wytyczne potrafią połączyć lepszą gospodarkę leśną z lepszą ochroną przyrody, rekreacją oraz łowiectwem i łowieniem ryb.

Podobne pozytywne zdanie ma minister klimatu Krista Mikkonen.

  • Walka z zmianami klimatu oraz ze zubożeniem przyrodniczej różnorodności jest w tej chwili najważniejsza i jestem zadowolona że Metsähallitus kładzie wiekszy nacisk na leśną gospodarkę zrównoważoną.

Politycy lubią pięknie brzmiące hasła i cele. Promowanie użycia energii odnawialnej poprzez biomasę, stworzenie podstaw do rozwoju przedsiębiorstw pracujących w turystyce i innych branżach, rozwój turystyki aktywnej oraz rekreacji opartej na naturze, propagowanie rozwoju populacji dzikiej zwierzyny oraz stanu ryb zarówno tego w rzekach jak i w stawach rybnych jak i  planowanie nowych sposobów wykorzystania gruntów i lokali Metsähallitus brzmi ładnie. Cokolwiek za ładnie, moim zdaniem i sporo tego.

Tak mi się coś wydaje że ochrona przyrody i te propagowane zwiększenie przyrodniczej różnorodności w lasach gospodarczych Metsähallitus Metsätalous Oy będą jednak mniej ważne jak cele gospodarcze opisane powyżej. Nie mówiąc o dużym planowanym pozyskaniu drewna mającym wynosić od 65-73 mln surowca drzewnego rocznie. No i o planowanej budowie zakładów celulozy w Komi, w północnej Finlandii, które mają kosztować Finów około 1,6 mld euro i mieć zapotrzebowanie rocznie na 7,6 mln m3 drewna.

Źródło:

https://vnk.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/metsahallitukselle-uudet-omistajapoliittiset-linjaukset

Czytaj również: http://www.forest-monitor.com/pl/czy-starczy-nam-lasu-finskie-glosy-metsa-groups/

http://www.forest-monitor.com/pl/czy-starczy-nam-lasu-finskie-glosy-metsa-groups/

Zdjęcie :Luke

Dodaj komentarz