UE największym rynkiem dla pellet drzewnych na świecie

Jeden z ostatnich raportów Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dotyczył przeglądu biopali w Unii Europejskiej, rynku pellet drzewnych, a także produkcji biogazu. Bez dwóch zdań, UE jest największym rynkiem dla pellet drzewnych na całym świecie.


Rynek pellet drzewnych w UE

Unia produkuje około 50% światowej produkcji pellet drzewnych. Jednakże, popyt na pellety w samej UE stanowi 75% całego rynku pellet drzewnych na świecie. Dlatego też, UE jest największym rynkiem pellet drzewnych na całym świecie, z około 20.5 milionami ton pellet konsumowanych w samym 2015 roku. W całej konsumpcji z 2015 roku, ok. 65% objętości wszystkich pellet było wykorzystanych do produkcji ciepła, a 35% do wytwarzania energii.

Obecnie przewiduje się, że popyt na pellety drzewne wzrośnie do 22.5 miliona ton w 2017 roku.

Jeśli chodzi o ogrzewanie domostw, to rynek wygląda dość stabilnie w porównaniu do użytku przemysłowego pellet. Około 60% pellety wykorzystanych do wytworzenia ciepła, było spalonych przez gospodarstwa domowe. Jednakże, ostatnie dość łagodne zimy, a także niższe ceny paliw kopalnych, obniżyły zużycie pellet przez gospodarstwa domowe. Należy zauważyć natomiast, że przy ogrzewaniu budynków przemysłowych, lub publicznych takich jak szpitale, oraz baseny, wpływ warunków pogodowych jest mniej istotny na ilość spalanie pellet.

Głównymi konsumentami pellet drzewnych w UE są: Wielka Brytania, Włochy, Dania, Niemcy, Szwecja, Belgia, Francja, a także Austria. Poniższa tabela pokazuje głównych konsumentów pellet między rokiem 2010 a 2016.

 konsumenci pellet drzewnych w UE
Główni konsumenci pellet drzewnych w UE (w tysiącach ton)

Handel pelletami drzewnymi

Pomimo znaczącej produkcji pellet, kraje skandynawskie, głównie Dania i Szwecja, częściowo zależą od importu z krajów położonych w regionie Morza Bałtyckiego oraz Rosji. Ograniczenia nałożone na porty w Skandynawii są dużo korzystniejsze dla krajów Morza Bałtyckiego. Kraje te z reguły używają mniejszych statków do tranportu pellet, w porównaniu do większych transporterów będących wykorzystywanych w handlu przez Atlantyk. W Danii jeden odbiorca pellet, położony jest nad morzem, w miejscu dużo głębszym od pozostałych, przez co handel przez Atlantyk jest ułatwiony. Inne miejsca w Skandynawii częto nie mają tak dogodnych warunków. Jednakże, przewiduje się, że rosnąca elastyczność infrastruktury i nadchodzące modernizacje portów, ułatwią w niedalekiej przyszłości handel z Ameryką Północną.

Z kolei, rynek pellet w Niemczech oraz Austrii, oraz w mniejszym stopniu we Francji i Włoszech jest bardziej odizolowany i zależy głównie od produkcji pellet w ich własnych regionach. Od 2008 roku, popyt na pellety drzewne zaczął przekraczać zdolności produkcyjne w wielu krajach. Import stał się wręcz koniecznością.

Główni importerzy pellet zaprezentowani są poniżej:

importerzy pellet drzewnych w UE
Główni importerzy pellet drzewnych w UE (w tysiącach ton)

Dlatego też, między innymi, wzrósł import pellet drzewnych ze Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku, USA wyekportowały w sumie 4.3 miliony ton pellet, reprezentujące wartość 825 millionów dollarów. Szacuje się, że jeżeli sytuacja na rynku pellet nie zmieni się bardzo drastycznie w najbliższych latach, to USA mają potencjał zaspokoić przynajmniej połowę popytu na pellety drzewne w całej Unii Europejskiej. Gdyby to się stało, to przewiduje się, że wartość handlowa takiej ilości pellet dostarczonych do Europy wyniesie ponad 1 milliard dollarów amerykańskich.

Nie można przy tym również zapominać o innych eksporterach pellet do Europy. Są nimi Kanada i Rosja. Tabela poniżej przedstawia głównych dostawców pellet do UE.

dostawcy pellet drzewnych
Główni dostawcy pellet drzewnych na rynke UE (w tysiącach ton)

W ostatnim czasie dyskutuje się wprowadzenie przez kraje członkowskie UE, wytycznych dotyczących zrównoważonego użytkowania lasów poza Unią. Jest to jedna z tych legislacji, która może w najbliższym czasie zakłócić rynek pellet drzewnych, a zwłaszcza sytuacje wielu krajów, które dostarczają pellety na rynek europejski.

Kwestia zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych na przykładzie USA była poruszona tutaj:

Czy importując biomasę z USA niszczymy tamtejsze lasy?


Źródło raportu: Source: USDA Foreign Agricultural Service. 2016. EU-28. Biofuels Annual. EU Biofuel Annual 2016. 

Źródło pierwszego zdjęcia: www.energyload.eu

Dodaj komentarz