zrąb biomasy leśnej

Czy użytkowanie biomasy wspomaga rozwój obszarów wiejskich?

Ekonomiści leśnictwa z Uniwersytetu Stanowego w Oregonie (OSU) postawili sobie za cel zbadanie, czy użytkowanie biomasy leśnej może być źródłem tworzenia nowych miejsc pracy w obszarach wiejskich w najbliższej przyszłośi. Wiele opracowań naukowych wykonanych w ostatnim czasie, sugerowało, że rozwój rynku dla obecnie jeszcze mało komercyjnych materiałów pochodzenia leśnego, takich jak odpady pozrębowe czy drzewa o małych średnicach, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla każdego. Wykorzystanie biomasy leśnej, która może być przetwarzana w obszarach wiejskich, zależy w dużej mierze od zmian w przemyśle produktów drzewnych, jak i polityce środowiskowej. Ponadto wykorzystanie biomasy drzewnej może stworzyć większą wartość dodatną do aktywności związanych z zarządzaniem lasem. Na koniec, rynek na biomasę drzewną może stworzyć finansowe zachęty dla właścicieli lasów prowadzące do redukcji ryzyka pożarowego, czy odnowienia powierzchni leśnych. Czy pomimo tych plusów wykorzystania biomasy leśnej, jest szansa na to, aby jej wykorzystanie wspierało poziom zatrudnienia w obszarach wiejskich? Czytajcie dalej…


Badania OSU

Naukowcy z Wydziału Leśnego na OSU wykorzystali modelowanie łańcucha dostaw pozostałości pozrębowych, wykorzystując przy tym przestrzenne dane dotyczące potencjalnych ośrodków popytu na biomasę drzewną. Przyjrzeli się oni również możliwościom rynkowym dotyczącym inwestycji w magazyny przeładunkowe oraz punkty przetwarzania biomasy w 19 hrabstwach w zachodnim Oregonie (USA).

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Pozyskanie karpiny.

Do swojej analizy badacze wykorzystali model RMTSET. Stan Oregon został wybrany ze względu na wysoki poziom produkcyjności tamtejszych lasów a także opłacalne wyniki pozyskania drewna. Ponadto w zachodnim Oregonie istnieje duży potencjał dostarczenia na rynek znacznych ilości biomasy drzewnej w formie pozostałości pozrębowych.Także w tym Stanie występuje wiele lokalnych społeczności dla których przemysł drzewny odgrywa znaczną rolę. W ostatnim czasie na skutek niekorzystnych warunków ekonomicznych, zamknięto sporo tartaków, co spowodowało wzrost bezrobocia w tych społecznościach.

Wyniki

Wyniki okazały się zaskakujące. Badacze zidentyfikowali 65 możliwych lokalizacji dla magazynów przeładunkowych oraz punktów przetwarzania biomasy w zachodnim Oregonie (mapa).

65 punktów przetwarzania biomasy w stanie Oregon
Źródło: Crandall i in. 2017. 

Nie mniej jednak, według dokonanej analizy ekonomistów z OSU, użytkowanie biomasy drzewnej napotyka na wiele ograniczeń ekonomicznych, w skutek czego jest mało prawdopodobnym, aby tego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniły się znacznie do zwiększenia miejsc pracy w lokalnych społecznościach.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Biopaliwa II generacji – przyszłość czy złudzenie?

Mindy Crandall (doktorantka na OSU w czasie badań, obecnie profesor na Uniwersytecie w Maine), która przewodziła badaniom, powiedziała:

”Zainteresowanie użytkowaniem biomasy drzewnej pochodzącej z pozostałości pozrębowych cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, zwłaszcza pod względem spełniania wielorakich celów. Jednym z takich celów jest zmniejszanie bezrobocia w terenach wiejskich. Myśleliśmy, że nasze badania wzpomogą tę ideę. Jednakże z perspektywy ograniczeń rynkowych, ciężko obecnie powiedzieć, że wszystkie magazyny przeładunkowe oraz punkty przetwarzania biomasy będą zlokalizowane w obszarach mało zaludnionych i odległych od zurbanizowanych regionów. Pomoc rządowa w postaci dopłat może być niestety konieczna, aby tak się jednak stało.”

Crandall i jej koledzy oszacowali, że magazyn przeładunkowy działający w systemie trzyzmianowym i produkujący około 75 000 ton biomasy rocznie stworzy zaledwie 19 miejsc pracy. Naukowcy również zasugerowali, że dużo zależy od cen biomasy. Gdy te będą względnie wysokie, szansa na dokonywanie inwestycji w infrastrukturę związaną z biomasą w obszarach wiejskich w zachodnim Oregonie, znacznie wzrasta. Innym wnioskiem z kolei była możliwość zwiększenia pozyskania w lasach federalnych.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Biomasa z plantacji – alternatywa czy substytut?

Niestety, ale ten scenariusz również pokazał, że zbyt wiele się nie zmieni dla wiejskich społeczności, głównie ze względu na wzrost kosztów transportu. Lasy federalne znajdują się bowiem w obszarach odległych od potencjalnych magazynów przeładunkowych.

Darius Adams, współautor artykułu i bardzo znany ekonomista leśnictwa, powiedział:

”Sytuacja tutaj jest bardzo zbliżona z innego rodzaju nieruchomościami. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja liczy się najbardziej i w tym przypadku, a tak się składa, że lasy państwowe nie są równomiernie rozmieszczone w krajobrazie Oregonu. Często są one zlokalizowane w obszarach trudniej dostępnych, co przekłada się na wyższe koszty transportu biomasy”.


Źródło: Crandall, M. S., Adams, D. M., Montgomery, C. A., & Smith, D. (2017). The potential rural development impacts of utilizing non-merchantable forest biomass. Forest Policy and Economics, 74, 20–29.

Zdjęcie tytułowe: Czy może być lepsza metoda na oswajanie miłośników przyrody z widokami zrębów? Ścieżka turystyczna poprowadzona przez zrąb w stanie Oregon. Bardzo lubilem tamtędy biegać, gdyż po biegu przez zacieniony, gęsty las, ten zrąb był fajnym urozmaiceniem trasy, a przy okazji kawałkiem drogi po płaskim. Autor zdjęcia: Rafał Chudy

Dodaj komentarz