Rafał Chudy CEPL Rogów

Wyzwania, szanse oraz refleksje oparte na projekcie ForestPaths dla polskiego sektora leśnego w kontekście wyłączania z gospodarki leśnej obszarów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie.

Z ogromną przyjemnością chciałbym ogłosić, że będę miał zaszczyt prezentować na nadchodzącej XVIII Konferencji z cyklu “Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2024 roku w malowniczym Rogowie. Na tej prestiżowej konferencji będę reprezentować Euro-Śródziemnomorskie Centrum ds. Zmian Klimatu (CMCC). Przeczytajcie poniżej czego będzie dotyczyła moja prezentacja. Temat przewodni konferencji to “Jak, gdzie i dlaczego wyznaczać obszary cenne przyrodniczo i ważne społecznie”. 


Tematem mojej prezentacji będzie “Wyzwania, szanse oraz refleksje oparte na projekcie ForestPaths dla polskiego sektora leśnego w kontekście wyłączania z gospodarki leśnej obszarów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie”. Prezentacja skupi się na kompleksowej analizie wyzwań oraz szans, z jakimi styka się polskie leśnictwo w kontekście wyłączania z gospodarki leśnej obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej oraz społecznej istotności.

W ramach prezentacji zostanie szczegółowo przedstawiony model triady w leśnictwie, uwzględniający kontinuum reżimu zarządzania oraz debatę między lasami wyspecjalizowanymi a wielofunkcyjnymi, w kontekście zachowania równowagi między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami gospodarki leśnej.

Analiza będzie obejmować główne powody i korzyści związane z wyłączaniem z produkcji leśnej obszarów cennych przyrodniczo, ale również argumenty przemawiające za intensyfikacją produkcji drewna w lasach mniej cennych przyrodniczo. Ponadto, zostaną omówione główne wyzwania, z jakimi boryka się polskie leśnictwo w kontekście wyłączania obszarów z gospodarki leśnej, takie jak utrata przychodów z tytułu produkcji drewna, konieczność zmiany modelu zarządzania leśnictwem oraz potrzeba równoważenia interesów różnych grup społecznych.

Prezentacja skoncentruje się również na problemie kompensacji w dostarczeniu surowca drzewnego, wynikającym z marginalizacji prywatnej własności lasów oraz niesprzyjającej polityki leśnej państwa w kontekście inwestycji w aktywa leśne, oraz wskaże na potrzebę opracowania strategii wspierających sektor prywatny w Polsce.

W ramach prezentacji zostaną zaproponowane przykładowe strategie i działania mające na celu wykorzystanie szans oraz przezwyciężenie wyzwań związanych z wyłączaniem obszarów z gospodarki leśnej. Wśród tych działań warto uwzględnić promowanie partnerstwa między różnymi interesariuszami, wdrażanie instrumentów finansowych wspierających ochronę obszarów leśnych, intensyfikację produkcji surowca drzewnego oraz edukację społeczeństwa na temat korzyści płynących z ochrony przyrody, ale również wykorzystania drewna w codziennym użytku.

Również zaprezentuję projekt ForestPath, w którym obecnie uczestniczę z ramienia Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). Link do mojego profilu na stronie CMCC.

Jestem niezmiernie podekscytowany możliwością podzielenia się tymi refleksjami i analizą z tak znamienitym gronem ekspertów z branży leśnej. Mam nadzieję, że nasza dyskusja na konferencji przyniesie owocne rezultaty i będzie inspiracją do podejmowania dalszych działań na rzecz zrównoważonego leśnictwa w Polsce i na całym świecie.

Więcej o konferencji tutaj: Jak, gdzie i dlaczego wyznaczać obszary cenne przyrodniczo i ważne społecznie

Dodaj komentarz