Kategoria: Leśnictwo Międzynarodowe

Leśnictwo Międzynarodowe, Nowości

KOMENTARZ EKSPERCKI: Odnośnie felietonu Pana Łukasza Dąbrowieckigo i jego artykułu „Elektryczne auta napędzane spalonym lasem [część pierwsza]” – KULTURA LIBERALNA

W dniu dzisiejszym na łamach portalu Kultura Liberalna ukazał się artykuł Pana Łukasza Dąbrowieckigo zatytułowany „Elektryczne auta napędzane spalonym lasem [część pierwsza]”. W tym komentarzu odnoszę się do nieprawdziwych stwierdzeń, które Pan Łukasz Dąbrowiecki opublikowałContinue reading

Nowe wytyczne
Leśnictwo Międzynarodowe

Nowe wytyczne dotyczące nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do Metsähallitus.

Nowe wytyczne dotyczące nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do Metsähallitus. Państwo fińskie, jako właściciel lasów państwowych zmieniło swoje dyrektywy i wytyczne dla Metsähallitus, przedsiębiorstwa państwowego zarządzającego fińskimi lasami państwowymi, lasami ochronnymi i parkami narodowymi. Metsähallitus organizacyjnieContinue reading