Kategori: Internationellt skogsbruk

Stormen som tema tystnade men inte problemen.
Internationellt skogsbruk

Stormen som tema tystnade men inte problemen.

Stormen som tema tystnade men inte problemen. Fyra månader efter den största stormen i det polska moderna skogsbrukets historia, stormen som drabbade nordcentrala Polen 11-12 augusti 2017 och som fällde 8,2 miljoner m3 skog och orsakade skador på 80.000 ha skog har den polska statliga skogsadministrationen Lasy Państwowe fortfarande stora problem att lösa. Ett av dem är definitionen av s.k. energivirke som bör ersätta den gamla normen på icke värdefullt virke. Fortfarande gäller inte den nya definitionen, trots att man började arbeta med den förContinue reading

Polska skogsbevakningstjänsten Straż Leśna visar muskler i Bialowiezaskogen.
Internationellt skogsbruk

Polska skogsbevakningstjänsten “Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen.

Polska skogsbevakningstjänsten “Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen. Den polska statliga skogsförvaltningsorganisationen “Lasy Państwowe” förvaltar 7,6 miljoner ha skog. Som organisation är den inte statsmyndighet, den är inte juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad. I sin verksamhet stödjer den sig på Skogslagen (Ustawa o lasach) från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen, t.ex. i Bialowiezaskogen, mot granbarkborren. Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den anställer mest i jämförelse med liknandeContinue reading

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen?
Internationellt skogsbruk

Vad är det för något som de brakar om i Bialowiezaskogen? Andra delen.

Polska Lasy Państwowe, som statlig skogsförvaltningsorganisation är relativt okänd i Sverige. Den är inte en statsmyndighet, den är inte en juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad. Den stödjer sig i sin verksamhet på Skogslagen från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen mot granbarkborren. Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den förvaltar 7,5 miljoner ha polska statliga skogar och anställer mest i jämförelse med liknande statliga skogsförvaltningar i EU. Bland 25502Continue reading

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen?
Internationellt skogsbruk

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen.

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen. Varför kan de inte komma överens med folk, brukar mina polska bekanta här i Sverige fråga mig, eftersom de vet att jag för länge sen jobbade som jägmästare i den polska statliga skogsförvaltningen. Vad menar du med “de” och vad menar du med “folk” ställer jag ibland frågan, men egentligen är den onödig, för alla vet svaret. Som gammal jägmästare inräknas jag automatiskt i “de” och förväntas förklara varför “folk” inte kanContinue reading

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.
Internationellt skogsbruk

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.

“Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.” Det sade Konrad Tomaszewski, generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe på gårdagens presskonferens. Åskstormen som härjade natten till den 11 augusti 2017 orsakade enorma skador. Beräkningarna pågår fortfarande men tills vidare gäller det 45.000 ha fälld skog och 8,2 miljoner m3. (Lasy Państwowe planerade att avverka 2017 38,5 milioner m3). https://youtu.be/nBWucF8ubVs Den mest tragiska händelsen inträffade i skogen nära byn Suszek, vid staden Chojnice, där scouter hade sitt sommarläger. Två unga flickscouter, 13 och 14 år gamla,Continue reading

Polska statliga skogar Lasy Państwowe och Katolska Kyrkan.
Internationellt skogsbruk

Polska statliga skogar Lasy Państwowe och Katolska Kyrkan.

Polska statliga skogar Lasy Państwowe och Katolska Kyrkan. Katolska Kyrkan organiserade den 13 maj 2017 tillsammans med polska statliga skogar Lasy Państwowe och Polska Jägarförbundet PZŁ en konferens “Än är Polen ej förlorat – Landsbygd”. Den ägde rum i staden Toruń. Konferenstema blev: “Kyrka, skogsbruk och viltvård i gemensam omsorg om den polska landsbygden”. Konferensen öppnades av Fader Tadeusz Rydzyk, direktör för Radio Maryja och miljöminister Jan Szyszko. Före konferensen deltog alla i katolska mässan, där biskop Antoni Dydycz predikade om hur viktigt det ärContinue reading

Polska små skogsföretag ZUL och deras problem.
Internationellt skogsbruk

Polska små skogsföretag ZUL och deras största problem.

Polska små skogsföretag ZUL och deras största problem i samarbete med statliga skogar Lasy Państwowe. Organisationen för polska skogsföretagarna Polska Leśna Izba Gospodarcza, PLIG, skrev ett brev till Generaldirektören för polska statliga skogar Lasy Państwowe Konrad Tomaszewski. I brevet listar organisationen de sju viktigaste problemen som stör samarbetet mellan statliga skogars administration och skogsföretag ZUL. 1.- Massavedtravar är alltid staplade till höjden 1,05 m och dessa 5 cm – 5% – är aldrig inräknade som underlag i arbetsvärde för anställda på skogsföretag. PLIG räknar utContinue reading

Internationellt skogsbruk

Generaldirektören i polska statliga skogar Lasy Państwowe och stickvägar.

Generaldirektören i polska statliga skogar Lasy Państwowe och stickvägar. Det märkliga i polska statliga Lasy Państwowes skogsbruk är att allt är beroende av Generaldirektörens beslut och föreskrifter. Det gäller inte minst så vardagliga verksamheter för varje svensk skördarförare som att bestämma hur och var man ska skapa stickvägar i skogen. Det är förstås inte själva Generaldirektören som anlägger såna vägar men planeringen och utförandet är noggrant beskrivna av honom. Varje skogvaktare i Lasy Państwowe och det finns över 5.500 sådana i Polen, har plikt attContinue reading

Aktion på ädellövtimmer gav höga priser.
Internationellt skogsbruk

Auktion på ädellövtimmer gav rekordhöga priser.

Höga priser på ädellövtimmer i nordvästra Polen. Regionaldirektionen i polska statliga skogar Lasy Państwowe genomförde i slutet av januari 2017 den 25:e upplagan av auktionen för ädellövtimmer. Auktionen ägde rum i Szczecin, nordvästra Polen. Timmer av ek, ask, bok, björk, al och tysklönn förbereddes på fyra olika upplag, beroende på kvaliteten. Köparna kunde själva bedöma varje stock och lägga ett bud, på enskilda stockar eller på ett enskilt parti. I år fanns det 1560 m3 timmer att välja på och köpa. Det såldes 99,4% avContinue reading

Polska Lasy Panstwowe och deras codex.
Internationellt skogsbruk

Polska Lasy Państwowe och deras nya codex.

Den goda verksamhetens normer i polska skogsbruket. Så här kan man översätta det polska namnet Kodeks Dobrych Praktyk Leśnych, normer som gäller i det polska skogsbruket sen 1 januari 2017. Vad är det för normer? Det bästa med dem är att ingen vet. Normerna eller Kodeks är under utarbetning och tanken är att de ska börja gälla i januari 2018. Tills vidare gäller den ändring av polska Skogsvårdslagen, Ustawa o lasach, som polska Sejmen röstade fram i slutet av december 2016. Ändringen alltså den nyaContinue reading