Neutrony oceniają biomasę.

Neutrony oceniają biomasę.

Neutrony oceniają biomasę.

Instrument z pulsującymi neutronami otwiera możliwości nowych badań nad materiałami zawierającymi substancje biologiczne. Neutrony wgłębiają się w różne biomateriały, które z kolei wysyłają typowe sygnały od wchodzących w tą materię atomów. To umożliwia natychmiastowy i dokładny opis wszystkich materiałów znajdujących się na taśmie transportowej. I przez to możemy lepiej kierować procesami przemysłowymi, w zależności jak ilości i położenia materiału.

Neutrony oceniają biomasę.
Zdjęcie: innergy engineering

Niespodzianka dla naukowców z SLU.

Mikael Thyrel, naukowiec na SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, otrzymał właśnie 3 mln SEK od fundacji Kempes na zakup takiego właśnie instrumentu do dalszych badań.
Mówi:
Właśnie powróciłem z Berkeley, gdzie po raz pierwszy oglądałem w akceleratorze cząstek zupełnie nowe rzeczy w komórkach drewna a teraz taka przyjemna niespodzianka, mówi.

COP 21.

Szwecja jak i inne pozostałe kraje zobowiązała się w Paryżu do utrzymania wzrostu średniej temperatury w granicach 2 stopni. To pociąga za sobą konieczność zastąpienia energii kopalnianej przez odnawialną.
Odpady leśne i biomasa, również rolna, są materiałami o różniącej się jakości, co jest dużą wadą. Wilgotność materiału jest zmienna, biomasa zawiera nierówne ilości popiołu, może być zanieczyszczona przez glebę itp.
Dostęp do instrumentu który widzi w każdym momencie te różnice w przesuwającym się materiale jest marzeniem każdego operatora nadzorującego ten proces w zakładzie przemysłowym.

Neutrony oceniają biomasę.
Zdjęcie: energias-renouvable

Zalety neutronów.

Dzięki takim “oczom” można uniknąć tworzenia się osadów w kotłach ciepłowniczych, można od razu ocenić zawartość chemiczną odpadów i popiołu i już dzisiaj stosowane są takie instrumenty w kopalniach, przy badaniu mineralnym piasku wzbogacającego.
Innym obszarem do zastosowania jest wybór tej partii popiołu ze spalonej biomasy, która nadaje do rozsiania w lesie jako nawóz (dozwolona czynność w tutejszej gospodarce leśnej) czy kontrola obecności metali ciężkich w glebie leśnej czy rolnej.
Nowa technika neutronowa jest dużym praktycznym krokiem naprzód bo w miejsce stałego źródła radioaktywnego pojawia się elektronicznie sterowana rura neutronowa. To bardzo ułatwia współpracę pomiędzy różnymi grupami badawczymi w Szwecji. Technikę można łatwo podłączyć do taśmy transportowej z materiałem typu biomasy w elektrowniach, ciepłowniach czy zakładach przemysłowych.
Sam instrument jest instrumentem typu multi bo praktycznie biorąc wszystkie atomy cięższe niż bor (nr. 5 w tablicy Mendelejewa) można pomierzyć.

Neutrony oceniają biomasę.
Zdjęcie: denstoredansken.dk

Przyszłość?

Wczoraj na stronie facebookowej Monitor Leśny pisałem o tomografie czyli rentgenie drzewnym. Teraz przychodzi kolej na neutrony w służbie oceny surowca drzewnego. Wydaje mi się że oko podleśniczego czy leśniczego nie podoła temu wyzwaniu. I nie man na myśli przegranej reklamacji ale odwrotnie – drewno zakwalifikowane jako opałowe może neutron albo rentgen u odbiorcy wykorzystać w lepszym celu.


Zdjęcie tytułowe autorstwa YouTube

Tekst oparty o informację z SLU o tytule: Avslöjande neutroner bombarderar atomer i biomassa och avfall.

http://www.slu.se/ew-nyheter/2016/11/ny-analysmetod-for-biomaterial

 

Dodaj komentarz