Hiszpania

Hiszpania chce wprowadzić w całym kraju zakaz polowań na wilki.

Hiszpania chce wprowadzić w całym kraju zakaz polowań na wilki.

Hiszpania podjęła w czwartek, 4 lutego 2021 roku, kluczowy krok mający na celu zakaz polowań na wilki na terytorium całego kraju.

W głosowaniu Państwowej Komisji ds. Dziedzictwa Przyrodniczego i Różnorodności Biologicznej (Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad) w którym uczestniczyły wspólnoty autonomiczne i Ministerstwo Przemian Ekologicznych (El Ministerio para la Transición Ecológica) uzgodniono wpisanie wilka na Listę Dzikich Gatunków (El Listado de Especies Silvestres, LESPRE) co oznacza, że ​​na ten gatunek nie można będzie polować na całym obszarze kraju. Obecnie wilki są chronione poniżej granicy którą jest rzeka Duero https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Duero

Decyzja Komisji jest bardzo kontrowersyjna i zdecydowanie odrzucana przez społeczności z największą populacją wilków (Kastylia i León, Galicja, Asturia i Kantabria), w których żyje 95% populacji wilczej, co będzie stanowić duży problem przy wprowadzaniu decyzji w życie. Organizacje rolnicze i hodowlane również wyraziły swój sprzeciw z powodu ataków wilków na ich stada.

Inicjatywa Państwowej Komisji ds. Dziedzictwa Przyrodniczego i Różnorodności Biologicznej musi być zatwierdzona przez komisję ds. Dziedzictwa (la comisión de patrimonio) ale wynikająca z zatwierdzenia decyzja nie jest wiążąca. Kontynuowanie tego procesu należy do Ministerstwa Przemian Ekologicznych.

Spotkanie w Państwowej Komisji ds. Dziedzictwa Przyrodniczego i Różnorodności Biologicznej było bardzo napięte, a porozumienie wymagało drugiego głosowania, ponieważ pierwsze było nierozstrzygnięte.  Propozycja została przyjęta dziewięcioma głosami za (Katalonia, Aragonia, La Rioja, Estremadura, Kastylia-La Mancha, Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Melilla i ministerstwo) i ośmioma przeciw (Galicja, Asturia, Kantabria, Kastylia i León, Madryt, Kraj Basków, Andaluzja i Murcja).  Walencja i Nawarra postanowiły nie głosować, a Ceuta nie uczestniczyła w spotkaniu.  Spośród tych regionów autonomicznych które protestowały, wszystkie, oprócz Andaluzji, mają wilki na swoim terytorium, chociaż w Madrycie i Kraju Basków jego obecność jest bardzo niewielka.  W 2017 r., ostatnim roku z danymi o gatunku w Roczniku Statystyki Leśnej w Hiszpanii, polowania przyniosły padnięcie 110 wilków.

Wilk w Hiszpanii jest chroniony poniżej granicy rzeki Duero, więc decyzja Komisji, po zatwierdzeniu przez ministerstwo Ministerstwa Przemian Ekologicznych, będzie oznaczać, że reżim ochrony zostanie wyrównany w całym kraju.

Kastylia i León, Galicja, Asturia i Kantabria już wyraziły swój sprzeciw w piśmie skierowanym do pani minister Teresy Ribera. Organizacje rolnicze i hodowlane również wielokrotnie sprzeciwiały się zaostrzeniu reżimu ochrony wilka.  Wśród nich Koordynacja ds. Rolników i Organizacji Hodowlanych (la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) która w grudniu ubiegłego roku oszacowała na prawie dwa miliony euro straty, jakie spowodowały ataki wilków w 2019 r. W regionie autonomicznym Castilla y León, ataki wilków przyniosły smierć 4.000 sztuk bydła.

Według szacunkowych ocen żyje w Hiszpanii od 2000 do 2500 wilków.  Ostatnia inwentaryzacja,  przeprowadzona w latach 2012–2014 wykazała obecność 297 wilczych watah. Najwyższe zagęszczenie wilków występuje w Kastylii i León, a następnie w Galicji, Asturii i Kantabrii.  Ich obecność stwierdzono również, ale w bardzo ograniczonym zakresie, w Kraju Basków, La Rioja i Castilla-La Mancha.

Ekspansja wilków następuje w kierunku południowym (Góry Kastylijskie, prowincje Ávila i Segovia, Guadalajara i wspólnota autonomiczna Madrytu), a także w kierunku nizinnych, północnych obszarów wyżyny Kastylijskiej.

W czwartek rano minister środowiska Kastylii i León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, powtórzył na konferencji prasowej, jeszcze zanim wynik głosowania był znany, że są „radykalnie i całkowicie przeciwni” zatwierdzeniu ewentualnych i pozytywnych dla wilka wyników.

-Gdyby ministerstwo Ministerstwo Przemian Ekologicznych zatwierdziło głosowanie, byłby to atak na „interesy ogólne i rozwój obszarów wiejskich”, zwłaszcza ze strony minister Teresy Ribera, która jest również ministrem Wyzwań Demograficznych, dodał on.

Suárez-Quiñones uważa, że ​​obecnie wilk jest „zarządzany rozsądnie i w sposób uporządkowany”, dlatego umieszczenie go na ochronnej Liście Dzikich Gatunków nie jest odpowiedzią na „względy konserwatorskie, a raczej ideologiczne”.

W tym samym duchu zabrały głos w czwartek, 4 lutego, we wspólnym oświadczeniu, regiony autonomiczne Galicja, Kantabria, Asturia i Castilla y León. Ostrzegają one, że niektóre społeczności, które głosowały za umieszczeniem wilka na liście ochronnej, „nigdy nie będą w stanie mieć wilka na swoim terytorium ani stawić czoła jego zarządzaniu z powodów czysto geograficznych”. Przeanalizują też okoliczności, w których przebiegało głosowanie w Państwowej Komisji ds. Dziedzictwa Przyrodniczego i Różnorodności Biologicznej oraz przyjęte porozumienie, „oprócz wspierania wszelkich środków, które są w ich zasięgu, aby zapobiec decyzji, która nie ma podstaw technicznych lub naukowych”.

Dla organizacji ekologicznych jest to kluczowe zwycięstwo, które wyznacza przyszłość tego gatunku w Hiszpanii. Inicjatywa wyszła od Stowarzyszenia Ochrony i Badań nad Wilkiem Iberyjskim (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Ascel), które zażądało raportu również od Komitetu Naukowego Flory i Fauny (Comité Científico de Flora y Fauna) zależnego od Ministerstwa Przemian Ekologicznych. Komitet ten w roku 2019 wydał opinię, w której zalecono umieszczenie gatunku na Liście Dzikich Gatunków ze względu na „jego znaczenie jako dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także usługi środowiskowe wynikające z obecności gatunku w naturalnych ekosystemach”. Dokument był decydującym.

Prezydent Stowarzyszenia Ascel mówi: „Jesteśmy ostrożni i wzywamy rząd do działań w stosunku do społeczności, które kontynuują plany i programy zarządzania wilkiem, w tym polowania. Dzisiejsze głosowanie jest krokiem naprzód, ale wilki mogą być jutro dalej zabijane w Hiszpanii ”.

Theo Oberhuber z Ecologists in Action uważa głosowanie za krok „historyczny”, ponieważ choć nie jest wiążący, „wyznacza ścieżkę”, zgodną z głosami nauki. Zwraca się on do ministerstwa o przyspieszenie procesu, a wspólnoty autonomiczne o natychmiastowe sparaliżowanie „zabijania wilków i kontroli populacji”, nie czekając na zatwierdzenie dekretu. Jak i „żeby zaczęto wspierać rolników, aby mieli mastify (psy ochronne – TC), aby bydło było zabierane w nocy z pastwisk …”

W drugim głosowaniu Komisji dotyczącym innego gatunku, gołębia turkawki zwyczajnej, nie osiągnęła ona podobnego sukcesu, jak wilk. Wstępne głosowanie za włączeniem go do LESPRE było nierozstrzygnięte i ostateczne nie zostało przeprowadzone.

Zła sytuacja gatunku, którego populacja zmniejszyła się o 40% w Hiszpanii w latach 1996-2016, skłoniła Komisję Europejską do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów ochrony gatunkowej przez Hiszpanię i Francję (gdzie populacja spadła o 44% od 1980 r.). Ptak ten jest wymieniony jako gatunek narażony, VU, na światowej i europejskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych.

Beatriz Arroyo, badaczka z Instytutu Badań nad Zasobami Łowieckimi (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) del CSIC) wyjaśnia, że ​​schyłek gatunku ma miejsce od końca lat osiemdziesiątych w całej Europie.  „Sytuację turkawki należy badać na poziomie ogólnym, ponieważ jest ona ptakiem wędrownymi ale spadek populacji jest bardziej widoczny w Europie Zachodniej” – wyjaśnia.  Hiszpania ma największą populację lęgową tego gatunku. “Od 2013 i 2014 roku populacje turkawki wydają się być bardziej stabilne, ale to nie oznacza, że ​​sytuacja się poprawiła”.

Źródła:

https://www.courrierinternational.com/article/animaux-en-espagne-fini-la-chasse-aux-loups

https://www.google.se/amp/s/elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-02-04/el-gobierno-y-las-comunidades-acuerdan-prohibir-la-caza-del-lobo-en-todo-el-pais.html%3foutputType=amp

Zdjęcie: animals

Dodaj komentarz