international forest business conference rafal chudy

II edycja International Forest Business Conference z wielkim sukcesem!

W dniach 7-8 grudnia 2020 roku już po raz drugi odbyła się International Forest Business Conference (IFBC). Pomimo panującej pandemii i rządowych restrykcji organizatorzy z sukcesem zorganizowali wirtualne wydarzenie, które zakończyło się wielkim sukcesem. Jak podała Karolina Chudy – współorganizatorka konferencji – w konferencji wzięło udział ponad 140 uczestników z ponad 19 krajów znajdujących się na 6 kontynentach. Czytajcie dalej…


II edycja International Forest Business Conference z wielkim sukcesem!

„Jest to wielki sukces dla nas jako organizatorów, gdyż podwoiliśmy liczbę uczestników od ostatniego wydarzenia, które miało miejsce w 2018 roku na Kaszubach. Pokazuje to, że istnieje spore zapotrzebowanie na wysokiej jakości profesjonalne konferencje poruszające kwestie dotyczące sektora leśno-drzewnego i jego roli w biogospodarce oraz w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznych.” – powiedziała Karolina Chudy, CEO Forest Business Analytics.

IFBC skupia się na czterech głównych tematach poruszających zagadnienia związane z przemysłem drzewnym, inwestycje w aktywa leśne, nowe technologie w leśnictwie oraz naukę stosowaną. „Nowe Granice dla Biznesu Leśnego” to temat przewodni konferencji.

W tej edycji organizatorzy postarali się i dodatkowo zorganizowali dwa panele tematyczne. Pierwszy panel rozpoczął całą konferencję i skupił się na tematyce handlu drewnem na świecie. Panel moderował Arne Rørå z norweskiego stowarzyszenia prywatnych właścicieli lasów NORSKOG, którego podległa spółka NORTØMMER w 2019 roku wyeksportowała ponad dwa milionów metrów sześciennych z Norwegii do krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polski. W panelu zasiedli doktor William Schlosser (USA), Hendrikus Oddendal (RPA), Krzysztof Wypij (Polska) oraz Brian Johnson (Nowa Zelandia).

Dr Schlosser omawiał sytuację na rynku drzewnym w Ameryce Północnej oraz jak nowa prezydentura w USA może wpłynąć na konflikt handlowy między USA a Kanadą, który trwa już nieprzerwanie od 1982 roku, a także konflikt na linii USA-Chiny.

Walka o drewno między USA a Kanadą

„Kiedy nakładamy cła na produkty drzewne, ostatecznie to konsumenci je płacą w większości. Mówię w większości ponieważ kiedy nasz amerykański Rząd nałożył cła na produkty drzewne z Chin, to się okazało, że odpowiedzią Chin było zdewaluowanie (osłabienie) swojej waluty i to dramatycznie wpłynęło na gospodarkę w obu krajach. Niemniej jednak to wciąż uderzyło w amerykańskich konsumentów” – powiedział Dr Schlosser.

Krzysztof Wypij z firmy certyfikującej Bureau Veritas Polska opowiedział jakie są trendy i globalny wpływ certyfikacji na handel drewnem i jakie czynniki decydują o certyfikacji w różnych krajach. W przypadku Polski i Białorusi są to leśne władze państwowe, podczas gdy w europejskich krajach zachodnich certyfikacja jest decyzją biznesową.

Hendrikus Oddendal poruszył temat rozłączenia popytu na drewno średniowymiarowe z jego cenami na rynku w Europie Centralnej i Wschodniej. Na początku swojej wypowiedzi zaznaczył, że eksport tarcicy oraz drzewnych komponentów z Europy do USA będzie dalej rósł w siłę. Pan Oddendal poruszył również kwestię zmniejszającej się zdolności przerobowej w Finlandii oraz krajach bałtyckich na skutek przemieszczenia się siły roboczej do Niemiec w celu zagospodarowania drewna pokornikowego.

„Mamy do czynienia z bardzo chaotyczną sytuacją na rynku drzewnym w Europie. Jest niemożliwością przewidzieć co się stanie na rynku, jakie będą ceny oraz popyt. Jeśli porozmawialibyśmy teraz z uczestnikami rynku drzewnego to są oni raczej pewni co się wydarzy w pierwszym kwartale 2021, względnie są pewni drugiego kwartału, ale nikt nie chce rozmawiać co się wydarzy w trzecim i czwartym kwartale tego roku. Wielu graczy rynkowych spodziewa się zmian na rynku” – skomentował Hendrikus Oddendal.

Europejskie drewno zawładnie światowymi rynkami. Lasy Państwowe przegrają wszystko.

Na koniec Brian Johnson przedstawił wpływ europejskiego drewna okrągłego i tarcicy na rynek w basenie Oceanu Spokojnego a także przedyskutował konsekwencje australijskich pożarów lasów na podaż drewna okrągłego z Australii i Nowej Zelandii w najbliższym czasie, oraz konflikt na linii Australia-Chiny.

>> VLOG: Pożary buszu na antypodach oczami leśnika

Nowe Technologie w Leśnictwie

Po panelu przyszła kolej na sesję dotyczącą nowych technologii w leśnictwie. Dyskutowane były technologie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (ang. augmented reality), sztuczną inteligencję, najnowszą technologię satelitarną, drony, cyfrowy pomiar drewna na składnicach i samochodach transportowych, a także optymalizację całego łańcucha dostaw i wartości w leśnictwie. W wywiadzie dla Forest Business Analytics, Anna-Greta Tsahkna (Dyrektor firmy Timbeter) odpowiedziała na pytanie czy nowe technologie w leśnictwie są częścią zrównoważonej przyszłości?

Las 4.0 będzie oparty na danych i rozwiązaniach cyfrowych, takich jak Timbeter, i pomoże firmom osiągnąć ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sektor leśny odgrywa ważną rolę w dostarczaniu materiałów odnawialnych i zwalczaniu nielegalnego wyrębu. Naszym celem jest przyczynienie się do zrównoważonego zarządzania lasami i plantacjami leśnymi. Rozwiązania cyfrowe, takie jak Timbeter, pomagają firmom być bardziej wydajnymi i przejrzystymi, a także łatwo dostarczają rządowi potrzebne dane, które pomogą w walce z nielegalnym wyrębem. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmami, rządami i lasami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i wieloma różnymi interesariuszami z sektora leśnego, którzy są zaangażowani w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Przejrzystość, sprawiedliwy handel, efektywne wykorzystanie zasobów – to bardzo ważne tematy.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Nowe czasy, nowe technologie a Lasy Państwowe.

Inwestycje w aktywa leśne

Kolejną sesją były inwestycje w aktywa leśne, gdzie menadżerzy i inwestorzy z całego świata zaprezentowali najbliższe wyzwania i trendy dotyczące strony podażowej rynku drzewnego. Arne Rørå z firmy NORKOG zaprezentował, że inwestycji w regionie Morza Bałtyckiego (głównie Łotwa, Estonia i Finlandia) będą rosły w siłę i w najbliższych 5-10 latach możemy spodziewać się ponad 1 miliarda euro zainwestowanego w tym regionie. Pan Rørå dodał, że rynek w basenie Morza Bałtyckiego to drugi co do wielkości rynek drzewny na świecie (tuż po południowo-wschodnich USA). W regionie Bałtyku pozyskuje się rocznie około 200 milionów metrów sześciennych drewna a lasy produkcyjne pokrywają powierzchnię ponad 55 milionów hektarów. Te dwa czynniki przyczyniły się do do znaczącego rozwoju przemysłu drzewnego w regionie i tak w ostatnich 7 latach przemysł drzewny zwiększył swoją zdolność przerobową o ponad 15 milionów m3 rocznie i najnowsze analizy wskazują, że moce przerobowe będą rosły w następnych latach o ponad 18 milionów m3. To wyjaśnia bardzo dużo dlaczego szwedzki i fiński przemysł drzewny kupuje intensywnie lasy w krajach bałtyckich w ostatnim czasie, aby zabezpieczyć swój łańcuch dostaw.

„Przy malejących stopach procentowych, lasy jako klasa aktywów zaczynają być coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów instytucjonalnych po przez ochronę portfela inwestycyjnego przed inflacją, zawirowaniami na rynkach akcji, a także swój znaczący potencjał dywersyfikacyjny i stabilny strumień gotówki” – zaznaczył pan Rørå.

Profesjonalna Perspektywa: Co wiemy o światowych rynkach drewna okrągłego?

Profesjonalna perspektywa: Wywiad z profesorem Fredrick’iem Cubbage z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji „Leśnictwo jako inwestycja w przyszłość planety”, gdzie między innymi profesor Frederick Cubbage z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej dyskutował konsekwencje i wyzwania dla programu zasadzenia biliona drzew na świecie będącego inicjatywą Światowego Forum Ekonomicznego, która ma na celu wsparcie Dekady ONZ w sprawie odbudowy ekosystemów w latach 2021-2030.

Bardzo ważny aspekt poruszył Phil Cottle z firmy ForestRe, który mówił o naturalnych kataklizmach w leśnictwie w ostatnich dekadach oraz o możliwościach i zaletach ubezpieczania lasów produkcyjnych, co czynią poważne i odpowiedzialne firmy zarządzające zasobami leśnymi na świecie.

Tak nawiasem, TAK, lasy na świecie się ubezpiecza, wbrew temu co twierdzi profesor Andrzej Grzywacz z SGGW/PTL.

Kolejnych kilka prezentacji skupiło się na dyskusji poziomu zwrotów z inwestycji w lasy, dlaczego inwestorzy wybierają tę klasę aktywów, jakie są możliwości i sposoby inwestowania w aktywa leśne oraz jakie są obecnie trendy na rynku.

Co wiemy o globalnych inwestycjach w aktywa leśne i ich stopach zwrotu?

Rentowność i źródła ryzyka w globalnych inwestycjach leśnych

Leśne fundusze inwestycyjne, czyli co powinieneś o nich wiedzieć

Konferencję zakończyła sesja dotycząca przemysłu drzewnego. Łukasz Tymendorf z firmy EGGER przedstawił politykę swojej organizacji odnośnie odpowiedzialnego wykorzystania surowca drzewnego.

„W zakładach firmy EGGER na całym świecie wykorzystujemy 37% drewna okrągłego, 39% surowca pochodzi z drzewnych produktów ubocznych powstałych przy produkcji tarcicy a kolejne 25% z drewna z recyclingu. Uważamy, że powtórne wykorzystanie surowca drzewnego   jest rozwiązaniem zrównoważonym, tworzącym znaczącą wartość dodaną oraz zwiększającym czas życia surowca na rynku w porównaniu ze spalaniem” – powiedział Łukasz Tymendorf.

Jedną z ostatnich prezentacji na konferencji wygłosił Björn Lyngfelt reprezentujący największego prywatnego właściciela lasów w Europie a także producenta celulozy i papieru – firmę SCA ze Szwecji. Firma SCA posiada w swoim zarządzie ponad 2.6 miliona hektarów lasów głównie w Szwecji, Estonii i na Łotwie. Pan Lyngfelt podkreślił rolę leśnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym dotyczącą prowadzenia zrównoważonego leśnictwa, substytucję paliw kopalnych za pomocą produktów drzewnych oraz zalesianie nowych terenów, co czyni również bardzo aktywnie firma SCA w krajach Bałtyckich.

Już teraz organizatorzy zapraszają na kolejną edycję konferencji IFBC2022, która odbędzie się 23-24 maja 2022 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie. 

Międzynarodowa konferencja dla sektora leśnego IFBC odbyła się pod patronatem Przemysłu Drzewnego.

Dodaj komentarz